Tıp Fakültesi
2014-03-04

Konferans       Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı tarafından 07 Mayıs 2014 tarihinde saat 13.00- 15.00 saatleri arasında Valilik

Kültür Merkezi’nde “Ankilozan Spondilit” konulu Halkı Bilgilendirme Toplantısı

yapılacaktır.