Tıp Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Çalışmalarımız Kapsamında

Dekan - Öğrenci Buluşmaları

 

Buluşma Tarih - Saati Buluşma Yeri  Buluşmadan Notlar Buluşma Fotoğrafları 
06.06.2022 Pazartesi 13.00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V

Toplantıda Alınan Kararlar ve öneriler:

Dekan başkanlığında Dönem 3 öğrencileriyle toplantı yapıldı.

Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
01.06.2022 Çarşamba 13.00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V

Toplantıda Alınan Kararlar ve öneriler:

Dekan başkanlığında Dönem 2 öğrencileriyle toplantı yapıldı.

- Üniversite kütüphanesinin uzak olduğu ve bazı zamanlarda diğer faaliyetlerinden dolayı bu alanı kullanamadıklarını belirterek akşam saatlerinde anfilerin ders çalışmak için açılmasını talep ettiler.

-Kampüs içinde özellikle gece saatlerinde başıboş hayvanların güvenlik sorunu yarattığını ve ring seferleri düzenlenmesi konusunda talepleri oldu.

- Çeşitli nedenlerle ders hocalarında meydana gelen değişikliklerin adaptasyonlarını bozduğunu vurguladılar.

- Anfideki görüntü sistemlerinin yetersiz olduğu ve değiştirilmesi talebinde bulundular.

-Sınav sonuçlarının daha erken açıklanması talebinde bulundular.

-Derslerin yüz yüze yapılması konusunda talepleri oldu.

- Anatomi derslerinin laboratuvar derslerinin dersten sonra olması ve online yapılan derslerin eğitim materyalinin paylaşılması konusunda istekte bulundular.

Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
31.05.2022 Cuma 13.00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V

Toplantıda Alınan Kararlar ve öneriler:

Dekan başkanlığında Dönem 1 öğrencileriyle toplantı yapıldı.

- Üniversite kütüphanesinde bulunan bilgisayarlarda kulaklık kullanımının sağlanması isteğinde bulunuldu.

- KEYPS üzerinden daha önceki yıllara ait ders notlarına ulaşılması talebinde bulunuldu.

- KEYPS’in ios sistemlerine uygun hale getirilmesi talebinde bulunuldu.

- KEG dersleri için daha fazla laboratuvar oluşturulması isteğinde bulunuldu.

- Anatomi derslerinin laboratuvar derslerinin dersten sonra olması, kemik ve maket fotoğraflarının çekilebilmesi isteğinde bulunuldu.

Toplantı iyi dileklerle bitirildi.

Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
30.05.2022 Perşembe 13.00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V

Toplantıda Alınan Kararlar ve öneriler:

Dekan başkanlığında Dönem 4 öğrencileriyle toplantı yapıldı.

- Stajlardaki pratik saatlerinin artırılması talep edildi.

- Sınavlardaki pandemiden dolayı kısmen sekteye uğrayan sözlü istasyon sisteminin tekrar başlatılması talep edildi.

- Dekanımız tarafından kariyer planlaması için bazı tavsiyelerde bulunuldu.

- Dönem V döneminin başlangıç tarihinin planlamasının yapılması için dönem temsilcisinin dönem ortak görüşünü ileri bir tarihte Dekanlığımıza aktarması yönünde görüş birliğine varıldı.

- Toplantı öğrenci istek ve sorunlarının başta danışman öğretim üyeleri, koordinatörlüğe ve dekanlığa her zaman bildirebileceklerinin hatırlatılmasıyla bitirildi.

Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
25.05.2022 Çarşamba 13.00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V

Toplantıda Alınan Kararlar ve öneriler:

Dekan başkanlığında Dönem 5 öğrencileriyle toplantı yapıldı.

- Temel Hekimlik Uygulamaları Bloğu’na mezuniyet sonrası bir tıp fakültesi mezununun yapabileceği işlerle ilgili kariyer planlaması yaparken ona yol gösterebilecek ve fikir verebilecek bir ders konulması isteğinde bulunuldu.

- Stajlardaki muayene yeterliliklerinin tekrardan hasta üzerinde uygulamalı olarak yapılması talep edildi.

-Farmakoloji derslerinin kliniğe entegre edilmesi veya hatırlatılma derslerinin yapılması istendi.

-Öğrencilerin kütüphane online portalı için dönem başlarında yayın talebinde bulunabilecekleri hatırlatıldı

- Alınmamış stajların transkripte başarısız olarak ifade edilmemesi istendi.

-Radyoloji dikey entegrasyon derslerinde ve seçmeli stajında pratiklerin arttırılması yönünde yoğun talepler oldu.

- Dekanlık binası girişindeki öğrenci kantini kasasına POS cihazı konması rica edildi.

- KEYPS üzerinde seçilmeyen derslerin de anketlerinin yapılmasının istendiği ve bunun düzeltilmesi gerektiği söylendi.

Toplantı internlük döneminin başlangıç tarihinin planlamasının yapılması için dönem temsilcisinin dönem ortak görüşünü ileri bir tarihte Dekanlığımıza aktarması yönünde görüş birliğine varılmasıyla bitirildi.

Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
03.02.2020 Pazartesi 13:00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi I
Toplantıda Alınan Kararlar:
 1. Dekan başkanlığında Dönem 1 öğrencileriyle toplantı yapıldı.
 2. Öğrenciler kurul sınavlarının geç açıklanmasından şikayetçi oldular.
 3. Kurul sorularının bir sonraki kurulda ilk ilgili derste ilgili öğretim üyesi tarafından okunmasının daha eğitici olacağını vurguladılar.
 4. Derslere devam konusu üzerine tartışıldı.
 5. KEG derslerinin pratik ağırlıklı yapılmasını talep ettiler.
 6. Öğretim üyelerinin ders günü değişikliği yapmasının dersi anlamakta güçlüğe yol açtığını belirttiler.
 7. Amfide ısınma problemi olduğunu dile getirdiler.
 8. Genel olarak öğrencilerin MÖTEÖK’a katılım göstermelerinin önemi üzerine konuşuldu.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
30.01.2020 Perşembe 13:00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi I
Toplantıda Alınan Kararlar:
 1. Dekan başkanlığında Dönem 2 öğrencileriyle toplantı yapıldı.
 2. Öğrenciler kurul sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanmasından şikayetçi oldular.
 3. Kurul sorularının bir sonraki kurulda ilk ilgili derste ilgili öğretim üyesi tarafından okunmasının daha eğitici olacağını vurguladılar.
 4. Derslere devam konusu üzerine tartışıldı.
 5. KEG derslerinin pratik ağırlıklı yapılmasını talep ettiler.
 6. Öğretim üyelerinin ders günü değişikliği yapmasının dersi anlamakta güçlüğe yol açtığını belirttiler.
 7. Genel olarak öğrencilerin MÖTEÖK’a katılım göstermelerinin önemi üzerine konuşuldu.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
27.01.2020 Pazartesi 13:00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi I

Toplantıda Alınan Kararlar:

 1. Dekan başkanlığında Dönem 3 öğrencileriyle toplantı yapıldı.
 2. Öğrenciler kurul sınavlarının geç açıklanmasından şikayetçi oldular.
 3. Sınavların zorluğu konuşuldu. Soruların çok uzun olması sonucu zamanın yeterli olmadığı dile getirildi.
 4. Derslere devam konusu üzerine tartışıldı.
 5. Bir ders saatinde çok fazla sayıda slayt olduğu ve ders süresinin yetmediği vurgulandı.
 6. Ders içeriği ve sınav sorularının dersin amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumlu olmadığı dile getirildi.
 7. Seçmeli dersler ve seçmeli derslerin değerlendirilmesi hakkında konuşuldu.
 8. KEG derslerinin pratik ağırlıklı yapılmasını talep ettiler.
 9. Öğretim üyelerinin sıklıkla derse geç geldiği ve ders günü değişikliği yaptığı dile getirildi.
 10. Genel olarak öğrencilerin MÖTEÖK’a katılım göstermelerinin önemi üzerine konuşuldu.
 
02.01.2020 Perşembe 13:00 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu

Toplantıda Alınan Kararlar:

 1. Dekan başkanlığında Dönem 4, 5 ve 6 öğrencileriyle toplantı yapıldı.
 2. Dönem 4 öğrencileri hastane içindeki dersliklerinin havalandırma ve ısınma sorunu olduğunu, hastane içi anonslar nedeniyle derslerinin sürekli kesintiye uğradığını dile getirdiler. Ayrıca dersliklere yakın bir kantin ihtiyacı olduğunu vurguladılar.
 3. Dönem 5 Nöropsikiyatri bloğundaki imza atma sorunu üzerine konuşuldu.
 4. Dönem 6 öğrencileri boş vakitlerinde hastane içinde çalışabilecekleri bir çalışma salonuna ihtiyaç duyduklarını tekrar dile getirdiler.
 5. Genel olarak öğrencilerin MÖTEÖK’a katılım göstermelerinin önemi üzerine konuşuldu.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
28.05.2019 Çarşamba 12:00 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi V Dönem I, II, III öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
28.05.2019 Salı 12:00 Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu Dönem IV, V, VI öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
10.01.2019 Perşembe 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi II Dönem V öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
09.01.2019 Çarşamba 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi II İntörn öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
24.12.2018 Pazartesi 10:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Amfi II Dönem II öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı. Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
18.12.2018 Pazartesi 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Anfi I Dönem I öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı. Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
11.12.2018 Pazartesi 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Anfi V Dönem VI öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı. Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
27.11.2018 Salı 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Anfi V Dönem III öğrencilerinin yoğun katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin  eğitim programı işleyişi ve alt yapı ve olanakları ilgili geri bildirimleri alındı. Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız

 

Toplantıda Alınan Kararlar:

Dekan başkanlığında Dönem 2 öğrencileriyle toplantı yapıldı.