Tıp Fakültesi

2017-2018 Eğitim Yılı Memnuniyet Anketleri

Analiz Sonuçları

 

Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Sonuçları
 
Öğretim Üyesi Geri Bildirim Anketi Analiz Sonuçları