NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
AKREDİTASYON PROGRAMI
 
2017 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
Toplantı Tarihi Karar No Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
14.03.2018 2018/15

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. Sınavlara  3  hafta  kala  soruların  ölçme  değerlendirme  birimine  gönderilmesi  için  tüm öğretim üyelerine duyuru yapılması kararlaştırıldı.
 2. Dönem    3,    5.    Kurulun    sınav    sorularının   ölçme   değerlendirmeye   uygunluğunun değerlendirilmesi  için  Doç.  Dr.  A.  Banu  SARIFAK.lOĞLU,     Dr.  Öğr.  Üyesi  Berna ERDAL   YILDIRIM,   Dr.   Öğr.  Üyesi   Tülay   BECERİR   ve   Dr.   Öğr.   Üyesi  Ayşin NALBANTOĞLU görevlendirildi.
 3. 2.sınıf 4.Kurul sınav  sonuçlarının analizleri değerlendirildi. 4 adet soruya itiraz edildi ve ilgili komisyon tarafından üçünün iptaline karar verildi.
 4. İki hafta sonra toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
22.02.2018 2018/14

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. Bir önceki toplantıda planlanmış olan soru hazırlama kılavuzunun son şekli tartışılıp öğretim üyeleriyle paylaşılacak hale getirildi. Soru hazırlama kılavuzunun Tıp Fakültesi web sayfasında da ilan edilmesine karar verildi.
 2. Soru talep formu gözden geçirildi. Son eklemeler ve düzeltmelerin ardından bundan sonraki kurul sınavlarında formata uygun bir şekilde soru istenmesine karar verildi.
 3. Öğrenci geri dönüm anketlerinin son şekli verildi. Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi başlığı altında ayrı bir ulaşım linki ile sistemin öğrencilere açılmasına karar verildi.
 4. İki hafta sonra Perşembe günü kurul ve staj sınavlarının, kliniğe erken giriş sınavlarının ve diğer koridor sınavlarının nasıl yapılacağının planlanması için toplantı yapılmasına karar verildi.
 5. Sorular talep edildikten sonra soru hazırlama kılavuzuna uygunluğunun kurul sorumlusu, dönem koordinatörü ve yardımcısı ile ölçme ve değerlendirme biriminden görevlendirilen yeter sayıda kişi ile kontrol edilmesine karar verildi. Kontrol edilen soruların kurallara uygun olmayanlarının öğretim üyelerine geri bildirimine EBYS üzerinden soruları açıkça paylaşılmayacak şekilde iletilmesine karar verildi.
 6. Dönem III 4.Kurulda zorluk ve ayırt edicilik indeksine göre iptal edilen 3 sorunun ölçme değerlendirme birimi oy birliği ile ilgili öğretim üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.02.2018 Ziyaret/01

ZİYARET TARİHİ: 21.02.2018

NKU Tıp Fakültesi Eğitim Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN ve NKU Aktif Eğitim sorumlusu ve Tıp Eğitimi AD. Başk. Doç. Dr. Gamze VAROL, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlama grubundan Prof. Dr. Bülent Sabri CİGALI, Prof. Dr. Ahmet TEZEL, Prof. Dr. Mustafa ESKİOCAK, Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK, Prof. Dr. Selma Süer GÖKMEN’den oluşan bir ekibi karşılıklı bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı amacıyla ziyaret etti.

Toplantı gündemini akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler, öz değerlendirme raporu hazırlama, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme başlıkları oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında akreditasyon sürecinde özellikle ölçme-değerlendirme ve müfredat geliştirme konularında karşılıklı olarak yapılanlar paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.02.2018 2018/13

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. 3. Sınıf 4. Kurul sınav sonuçlarının analizi üzerine tartışıldı. 3 sorunun zorluk indeksi yüksek, ayırt edicilik indeksi düşük olduğu için iptaline karar verildi.
 2. Öğrenci anketlerinin son şekline karar verildi.
 3. Çoktan seçmeli soru hazırlama kılavuzu üzerine çalışıldı.
 4. 1 hafta sonra toplanılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
08.02.2018 2018/12

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİM TOPLANTISI

 1. 1.Dönemdeki sınavların analiz sonuçları değerlendirildi.
 2. 2.Dönemden itibaren analiz sonuçlarına ayırt edicilik indeksi ve zorluk indeksinin de eklenmesine karar verildi.
 3. Sınav sorularının ölçme değerlendirme birimine nasıl aktarılacağı konusu tartışıldı. Sınav sorularının ortak bir formatta kurul sorumlusu ya da dönem koordinatörüne aktarıldıktan sonra ölçme değerlendirme birimine iletilmesine karar verildi.
 4. Sınav sorularının USB ile iletilmesi gerektiği vurgulandı.
 5. Öğrenci geri bildirimlerini alabilmek için bugüne kadar neler yaptığımız tartışıldı. 2.Dönemin başından itibaren dönem değerlendirmesi ve kurul değerlendirmesi için anket formları taslağı oluşturuldu.
 6. Soru hazırlama kılavuzu üzerine çalışıldı.
 7. Soruların kontrol edilmesi için kontrol listesi yapılması için çalışıldı.
 8. 1 hafta sonra tekrar toplanılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
08.02.2018 2018/11

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

 1. Dönem 1,2,3’ün her bir yıl ve her bir kurul için ayrı ayrı öğrenim hedeflerinin belirlenmesi konusunda görüşmeler yapıldı.
 2. Dönem 4 ve 5’lerde staj kurullarının oluşturulması çalışması için haftaya toplantı planlandı.
 3. Dönem 1, 2,3 ‘teki pratik sınavların gücü ve yaptırımını artırmak amaçlı neler yapılabileceği konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız    
01.02.2018 2018/08

 AKADEMİK PERSONEL ve EĞİTİM OLANAKLARI

 1. 2018 yılı içerisinde eğitim ve hizmetin devam ettirilebilmesi için minimum gerekli akademik personel ihtiyacının bölümlere göre belirlenmesi yapıldı.
 2. Hastane içerisindeki klinik derslerin verilebileceği dersliklerin belirlenmesi için başhekimlikle görüşülmesine karar verildi.
 3. Öğrenci geri dönümlerine göre eğitim programındaki aksaklıkların öğretim üyeleriyle paylaşılması için bölüm başkanlarıyla toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
18.01.2018 2018/07

İNTÖRN EĞİTİMİ, İNTÖRN GÖREV TANIMLAMASI VE HASTANE PERSONELİYLE PAYLAŞIMI

 1. İntörnün tıp eğitimindeki görev tanımlamaları anlatıldı.
 2. İntörn doktorların kliniklerdeki çalışma süreçlerinde yaşadığı problemler intörn gözüyle ve hastane personeli gözüyle dinlendi.
 3. İntörn doktorların rotasyonları öncesi oryantasyon eğitimi yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
18.01.2018 2018/06

EĞİTİM PROGRAMI TOPLANTISI

 1. Akademik takvimlerin maksimum uyumu
 2. Her senenin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirlenmesi
 3. Dönem I:
 • Programda minör değişim olabilir.
 • Dikey koridorların sabit bir günde olması
 • Koridorlarda anlatılacak derslerin bütünlüğü yapılandırması ve uygulamaları konusunda öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi
 • Proje hazırlıkları ve sınavları
 • Bu seneki geri dönümlere göre seneye programın şekillendirilmesi
 • Öğrenci geri dönüm anketleri
 1. Dönem II:
 • Dikey koridorların Dönem 1 ile uyumlu bir şekilde çalışılması
 • PDÖ yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 1. Dönem III:
 • Dikey koridorların çalışılması
 • PDÖ yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 • Konu başlıklarının ÇEP’e uyumu
 1. Dönem IV-V:
 • Staj bloğu yapılıp yapılamayacağı görüşüldü.
 • CBL ya da değişik öğrenim şekilleri ile programın zenginleştirilmesi
 • Sınavların nesnel yapılandırılmış olması
 1. Dönem VI:
 • İntörn karnelerinin düzenlenmesi
 • Geri dönüm anketleri konularında görüşüldü.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
17.01.2018 2018/05

EĞİTİM KAYNAK VE OLANAKLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 1. Elektronik veri tabanları ve kütüphaneden gelecek sene için öğretim üyelerinden talep toplanması,
 2. Histoloji laboratuarları için yansıtıcılı eğitim mikroskobunun talep edilmesi,
 3. Dahili ve Cerrahi bilim dallarındaki derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı için öğrenci pratiklerinde kullanılacak maket talepleri üzerine görüşülüp taleplerin proformaları ile birlikte Dekanlığa başvurulması hususu,
 5. Adli Tıp Anabilim Dalı için öğrenci pratiklerinde kullanılacak maket talepleri üzerine görüşülüp taleplerin proformaları ile birlikte Dekanlığa başvurulması hususu görüşüldü,
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
16.01.2018 2018/04
 1. İntörn Eğitimi ve İntörn Görev Tanımlaması üzerine konuşuldu.
 2. İntörnün tıp eğitimindeki görev tanımlamaları anlatıldı.
 3. İntörn doktorların kliniklerdeki çalışma süreçlerinde yaşadığı problemler intörn gözüyle dinlendi.
 4. İntörn doktorların klinik rotasyonlarının tekrar yapılandırılması planlandı.
 5. İntörn doktorlar ve hastane personeli ile toplantı yapılması kararı verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
12.01.2018 2018/03

   AKTİF EĞİTİM BİLİM KORİDORU TOPLANTISI

 1. 12 Şubat 2018 tarihli proje hazırlığı dersinde Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ tarafından “Etik kurul dosyası hazırlama”, Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU tarafından “Hipotez oluşturma” başlıklı konu anlatımlarının yapılması,
 2. Söz konusu ders satinde bilim koridorunda dersi bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı ile proje gruplarının liste sıralamasına göre oluşturulması,
 3. 1. Sınıf son kurul sonuna kadar etik kurul dosya hazırlama sürecinin tamamlanması ve son kurulda etik kurul dosya puanlarının temel alınması,
 4. Etik kurul dosyalarında puan hesaplamasının önceden hazırlanmış bir liste üzerinden puanlanarak yapılması,
 5. Final için pratik sözlü niteliği taşıyacak olan sempozyumun 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenmesi,
 6. Final sınavında dönem içinde anlatılan derslerden soru sorulması kararları alınmıştır.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
04.01.2018 2018/02
 1. Akreditasyon sürecinde Tıp Eğitmenlerinin eğitimleri;
 2. “Akademik Yenilenme ve Gelişim” Grubunun netleştirilmesi ve koordinatörünün belirlenmesi;
 3. Kitapların dağıtılması ve ilgili Öğretim üyelerinin konuları paylaşarak Şubat ayında sunumlara başlanması konusu görüşüldü.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
03.01.2018 2018/01
 1. “KEYPS Amaç ve Öğrenim Hedeflerinin” tüm anabilim dalları tarafından doldurulup 15 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlanması gerektiği görüşüldü.
 2. Dönem I, III. Kurul Sınavının buradan alınan sorularla yapılacağı kararlaştırıldı.
 3. Dersliklerin fiziki durumu incelenip gerekli eksikliklerinin giderilmesi görüşüldü.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 

 
 16.05.2017 2017/01 Tıp Fakültemizde mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi programları için uluslararası kabul görmüş  standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartlarını belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamak için Akreditasyon Programını başlatma toplantısı yapılmıştır.    
23.5.2017 Ziyaret /01 Akreditasyon Programı ile Eğitim yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ziyaret edildi. Yapılan ziyarette örnek olarak kullanılabilmek için ‘Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’ kitapçığı alındı.  Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
25.5.2017 2017/02 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine yapılan ziyaret hakkında toplantı yapıldı ve örnek olarak alınmış olan kitapçık incelenerek dağıtılması kararına varıldı. Aynı zamanda tüm üyelere ‘Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’ kitapçığının dağıtılıp her Perşembe Saat: 16:30 da toplantı yapma kararı alındı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.6.2017 2017/03 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı üyelerinin çoğunun katılımıyla Ulusal Standartlar ve Hazırlama Kılavuzu tartışıldı. Bu kılavuzlara göre 9 başlık altında çalışmalara karar verildi ve çalışmaları yapacak öğretim üyeleri bölümleri belirlendi.  Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
Ziyaret : 09.06.2017 Ziyaret/02 Akreditasyon süresince en doğru şekilde yol alabilmemiz için ;
• Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Hacı Bayram ZENGİN ve Dr. Mehmet Mahmut AKDAĞ
• Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Cengiz BECERİR
• Sağlık Müdürü Dr. Mustafa DÖNMEZ ile makamlarımda ziyaret edilip görüşmeler yapıldı, her konuda yardımcı olmaları teyidi alındı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.6.2017   Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi akreditasyon çalışmaları kapsamında Tekirdağ Tabip Odası (TTO) Yönetim ve Eğitim Komisyonu üyeleriyle Tabip Odası binasında 21.06.2017 tarihinde aşağıdaki gündemle toplanıldı ve işbirliği kararı alındı.
1-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Öncesi Eğitim için Akreditasyon çalışmalarına başlayacağı bilgisi ve süreçte birlikte çalışabilmenin planlanması,
2-Akreditasyon sürecinde paydaş kurumların rolünün değerlendirilmesi ve beklentilerinin alınması,
3- Sahadan Tabip Odası Eğitim Komisyonuna yapılan geribildirimle doğrultusunda tıp eğitiminde toplumun ve sağlık çalışanlarının gereksinimlerinin doğru belirlenebilmesi,
4- Sürekli Tıp Eğitimi - Mezuniyet Sonrası eğitim etkinlikleri ve işbirliği çalışmaları,
5- Nasıl bir hekim mezun etmeliyiz konusunda beklentilerin alınması ve TUS’un eğitimi etkileme süreci
6- Öğretim üyelerinin, istek, beceri, eğitim kaliteleri, eğitici eğitimleri konusunda beklentilerin paylaşılması
7-Tabip Odası ve NKU TF arasında yapılacak olan ortak toplantılar/eğitim/seminer vb. için ön çalışma yapılması
8- Karşılıklı Görüş ve değerlendirmelerin alınması
9-NKÜ akreditasyon çalışmasına TTO olarak katılım sağlamalı ve destek olmalıyız.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
22.6.2017 2017/04 09.06.2017 tarihinde kurum yöneticileriyle yapılan ziyaretler sonucunda fakültemize katacağı faydalar ve görüşler hakkında görüşüldü.
• ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) % 100 uyumlu olabilmek için derslerin hangi programda yapılması gerektiği görüşüldü.
• ÇEP in kendi programımıza oturtulup öğrenciye en verimli nasıl olabileceği görüşüldü.
• UTEAK ın sitesinden Tüzük- Yönetmelik yönergeleri incelendi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
29.6.2017 2017/05 • Çağdaş tıp eğitiminin gerekleri arasında yer alan, klinikte gerçek hasta ile karşılaşmadan önce iletişim becerileri konusunda eğitim verilmesi, yapılandırılmış objektif klinik sınavların hazırlanması, iyi hekimlik uygulamaları programı gibi etkinlikleri başlatması sebebiyle Prof.  Dr. İskender SAYEK ile yapılan görüşmeler yapıldı.
• Yapılan görüşmeler Öğretim Üyelerimizle paylaşıldı.
• Yatay ve dikey entegrasyona geçişin nasıl olabileceği ve Öğretim Üyesi sayısının yeterli olup olmadığı konuşuldu.
• Eğitim komisyonuna ders programının ÇEP e göre değerlendirilmesi ve ÇEP e hangi yollar ile uyum sağlayabileceğimiz görüşüldü. 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
6.7.2017 2017/06 • Çalışma Grupları bir araya gelerek akreditasyon bilgisi verildi.
• Çalışma gruplarının kendi içinde Anabilim Dalı oluşturup koordineli bir şekilde bir araya gelinerek gruplar halinde çalışma yapılmasına karar verildi.
• Çalışma gruplarının yaz döneminde eğitim alması konusunda çalışmalar yapılmaya başlandı.
• Çalışma gruplarının akredite olması için ders dönemlerine göre dağılım yapılmasına karar verildi. Ölçme ve
• Değerlendirmede öğrencilerle çalışılmasının faydalı olabileceği kararına varıldı.
• Her grupta öğrenci temsilcileri olması programın yürütülmesinde çok faydalı olacağına karar verildi.
• Akreditasyona başlama sürecimizden bu yana içinde bulunan durum tespit edilip ardından hangi durumda olduğumuzu görüp eksikleri çıkarıp bunun üzerinde çalışılmalar yapılması uygun bulundu. Eğitici Formasyonu
Eğitimine karar verildi.

Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 
10.07.2017-14.07.2017   22 Öğretim Üyesi katılımıyla 10Temmuz – 14 Temmuz tarihleri arasında ilk grup Eğitici Formasyonu Eğitimi tamamlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
11.7.2017 2017/07 Eğitim ve öğretim programının akreditasyona (ÇEP) geçmek için gerekli entegrasyonlara uyumluluğu incelendi.Dönem 1 programı üzerinde çalışılmaya başlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
12.7.2017 2017/08 Dönem 1 programı üzerinde çalışıldı. Yatay ve dikey entegrasyon için koridorlar oluşturuldu. Eğitim ve öğretim komisyonunun görüşülmesine karar verildi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
13.7.2017 2017/09 10 Temmuz – 14 Temmuz tarihleri arasında yapılan Eğitici Formasyonu Eğitiminin Akreditasyon sürecine yararlı olduğuna karar verildi. II. Eğitici Formasyonu Eğitimi için hazırlıklar başlandı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız

 

25.7.2017 2017/10 • Eğitici Formasyonu Eğitimine katılan akreditasyon çalışma gruplarındaki öğretim üyeleri diğer çalışma grubunda ki öğretim üyelerine; Eğitimde akreditasyon süreci için bilgi aktardılar.
• Her bir çalışma grubunda durum tespiti yapılabilmesi için swot analizi yapılması planlandı.
• Dönem 1 için dikey koridorların oluşturulmasına hem fikir olundu.
• Dönem 4 ve 5 te vaka bazlı pratik eğitim çalışmaları yapılmasına karar verildi.
• Şimdi ki yönetmeliğin akreditasyon sürecinin karşılayıp karşılamadığının incelenmesine karar verildi.
• II. Eğitici Formasyonu Eğitimine katılacakların listesine karar verildi.
• Her bölümün akreditasyon süresi sonucunda bilgilendirilmesi için bölüm başkanlarının Dekanlık nezdinde toplantı yapılmasına karar verildi.
• Dönem 4 ün bölüm başkanları ve dönem 4 ün koordinatörleri ile 1 Ağustos 2017 tarihinde saat 9:00 da toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
1.8.2017 2017/11 Dönem 4 Anabilim Dalı başkanları ile ders programımızın ÇEP’e uyumluluğunu sağlayabilmek için görüşler alındı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
10.8.2017 2017/12 Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşin NALBANTOĞLU ile Dönem 4 Programının Akreditasyona uyumu üzerine görüşüldü.
2. yapılacak olan Eğitici Formasyonu Eğitimine katılacak olan Öğretim üyelerinin son haline karar verildi. 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.8.2017 2017/13 Dönem 1 Öğretim Üyeleri ile yeni eğitim programı değişikliği ve dikey koridorların çalışma sistemi hakkında görüşüldü. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
15.8.2017 2017/14 Dönem 3 Öğretim üyeleri ile bir araya gelerek fakültemize ait program kurul kurul olmak üzere gözden geçirildi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
20.9.2017 2017/15 • ÖDR Bölümü için çalışacak öğretim üyeleri revize edildi.
• Akreditasyon alt çalışma gruplarının haftalık çalışma planı çıkarıldı. Buna göre Amaç ve Hedefler için taslak hazırlanmasına karar verildi.
• Dönem 2 nin eğitim programını akreditasyona uygun hale getirilmek için toplantı yapmaya karar verildi.
• Ölçme ve Değerlendirme grubu için Ölçme ve Değerlendirme biriminin kurulmasına karar verildi.
• Ölçme ve Değerlendirme yönergesi yazılmasına karar verildi.
• Öğrencilere doldurulması için geri bildirim formu hazırlanarak formlar üzerinde çalışmalar yapılacak.
• Program Değerlendirme biriminin kurulmasına karar verildi.
• Dekanımız Prof. Dr. Burhan TURGUT başkanlığında akademik kadro için toplantı yapılmasına karar verildi.
• Eğitim Kaynak ve Olanakları için Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tuba TONBUL un görevlendirmesi yazısının resmi olarak yazılıp görev tanımının ilan edilmesine karar verildi.
• Amfileri fiziki koşullarının gözden geçirilmesine ve klinikle erken tanışma labratuarlarının yerine, alet ve donanımının gözden geçirilmesine Öğretim Üyeleri ile bu bilgilerin paylaşılmasına karar verildi.
• Yönetim ve Yürütme için 5 Ekim de yapılacak olan akademik kurslarının toplantısında akademik kadro ile ilgili sunum yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
25.9.2017 2017/16 25.09.2017 tarihli Akreditasyon toplantısı Ölçme Değerlendirme konusunda aşağıdaki gündemle toplandı.
1. Ölçme-Değerlendirme Biriminin görevleri,
2. Ölçme-Değerlendirme Birim yönergesinin hazırlanması,
3. Birimin aktif çalışması için konuyla ilgili bir eğitim planlanması konuşuldu, 
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
26.9.2017 2017/17 • Aktif Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU
• Aktif Eğitim Koordinatörü Yardımcıları:
      1. Kliniğe Erken Giriş Koridor Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayşe       Tuba TONBUL
      2. Bilim Koridor Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Saliha BAYKAL
      3. Toplum Koridoru Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Elif POLAT
• Koridor Sorumlularına görevleri anlatıldı.
• Sınav süreçleri ile ilgili bilgiler verildi.
• Kliniğe Erken Giriş laboratuvar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
• Dönem 1 öğrencilerinin yapacağı sempozyuma Dönem 2 öğrencilerinin entegrasyonu konuşuldu.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
23.10.2017 2017/18 Dönem 1’deki bilim koridorunda ders anlatan öğretim üyeleriyle toplantı yapıldı. Bilim koridoru derslerinin amaç ve hedefleri belirlendi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
20.11.2017 2017/19 Akademik Kadro Çalışma Grubu Toplantısı
Mevcut akademik kadromuz ile akreditasyon sürecinin nasıl yürütüleceği konuşuldu. Akademik kadro eksiği olan bölümler belirlendi. Bölümlere akreditasyon kapsamında akademik kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi için yazı yazılması kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.11.2017 2017/20 Eğitim Kaynak ve Olanakları Çalışma Grubunun Toplantısı
• Dönem 4 eğitim sisteminde uygulamaya girecek olan küçük grup çalışmaları için gerekli alt yapının sağlanması (öğrenci gruplarının küçük grup çalışması yapabileceği derslik ve bilgisayar erişiminin hastane ortamında sağlanması)
• Preklinik derslerinde kullanılan klinik beceri laboratuvarının aktif kullanımının sağlanması
• Klinik beceri laboratuvarındaki maketlerin yeterliliğinin kontrol edilmesi
Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
21.11.2017 2017/21 Mayıs ayında başlamış olduğumuz akreditasyon çalışmalarının ne durumda olduğu ve bundan sonra ne yapılması gerektiği geniş katılımlı toplantı ile değerlendirildi. Fakültemizin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerinin olması gerektiği tartışıldı ve ana hatları belirlendi. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız  
28.11.2017 2017/22 Geniş kapsamlı akreditasyon toplantısı sonrası belirlenen Fakültenin amaç ve hedefleri tekrar gözden geçirildi. Bilim koridoru ve toplum koridorunun 2. dönem yapılacak olan sempozyumunun planlaması yapıldı. Toplantı Kararını İndirmek İçin Tıklayınız