Tıp Fakültesi

MİSYON ve VİZYON

A. Misyon

Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel etik değerlere sahip, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını önceleyerek doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapan, çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında kendini geliştirerek iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunan yetkin hekimler yetiştirmektir.

B. Vizyon

Ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek, uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.