Tıp Fakültesi

 

Tıp Fakültesi Binası İSG Kurulu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu2'nun 22. Maddesine göre kamu kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması zorunlu kılınmış; işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, izlemekle, denetlemekle, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatina uygun kurul kararlarını uygulamakla sorumlu tutulmuştur. 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'in İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşumunu düzenleyen 6. Maddesinde;

MADDE6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 • a) İşveren veya işveren vekili,
 • b) İş güvenliği uzmanı,
 • c) İşyeri hekimi,
 • ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
 • e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci denilmektedir.

1

 Prof.Dr.Erdoğan GÜLTEKİN

Dekan (a)

2

 Doç.Dr.A.Handan DÖKMECİ

 İSG Uzmanı (b)

3

 Doç.Dr.Gamze VAROL

 İşyeri Hekimi (c)

4

 Behcet ORHAN

 Fakülte Sekreteri (ç)

5

 Hasan Hüseyin GÜNGÖR

 Araştırmacı (e)

6

 Fatma YÜKSEL AYDIN

 Bilgisayar İşletmeni (f)

7

 Serkan KALKAN

 Tekniker (f)

 

Tıp Fakültesi Binası İSG Risk Değerlendirme Ekibi

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Risk Değerlendirmesi Ekibinin oluşumunu düzenleyen 6.maddesinde;

MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

 • a) İşveren veya işveren vekili
 • b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyerihekimleri
 • c) İşyerindeki çalışan temsilcileri
 • ç) İşyerindeki destek elemanları
 • d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar denilmektedir.

1

 Behcet ORHAN

 Fakülte Sekreteri (a)

2

 Doç.Dr.A.Handan DÖKMECİ

 İSG Uzmanı (b)

3

 Doç.Dr.Gamze VAROL

 İşyeri Hekimi (b)

4

 Fatma YÜKSEL AYDIN

 Bilgisayar İşletmeni (c)

5

 Hasan Hüseyin GÜNGÖR

 Araştırmacı (ç)

6

 Savaş SALLAYICI

 Yüksekokul Sekreteri (d)

7

 Mehmet ÇİLİNGİR

 Yüksekokul Sekreteri (d)

 

Tıp Fakültesi Binası İSG Acil Durum Ekipleri

SÖNDÜRME

ARAMA KURTARMA

KORUMA

İLK YARDIM

Dr.Öğr.Üyesi Çağlar DOĞUER (SYO)

Dr.Öğr.Üyesi Mazhar ÖZKAN (TIP)

Ar.Gör.Öznur AKDUMAN (SYO)

Öğr.Gör.Hatice Sevil ARSLAN

(SHMYO)

Yüks.Sekr.Savaş SALLAYICI (SHMYO)

Öğr.Gör.Dr.İhsan KARABOĞA (SYO)

Hizmetli Ceyhan YILDIRIM (TIP)

Öğr.Gör.Özlem KAYA

(SYO)

Araştırmacı Hasan Hüseyin GÜNGÖR(TIP)

Öğr.Gör.Yücel BULUT (SHMYO)

 

Memur Fatma Nur İLGÜLENLER

(TIP)

 

Tıp Fakültesi Binası İSG Kurul Kararları

 

 

 

Tıp Fakültesi Binası İSG Kurul Etkinlikleri

 

Etkinlik Tarihi Etkinlik Konusu Etkinlik Tutanakları Etkinlik  Görüntüleri
27.01.2021

Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı online olarak 27/01/2021 tarihinde saat  11:00'da yapılmıştır.

Etkinlik tutnağı için tıklayınız Etkinlik  görüntüleri için tıklayınız
30.06.2021 Birimimiz İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Ekibine, İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi amacıyla Risk Değerlendirme Eğitimi düzenlenmiştir.   Etkinlik  görüntüleri için tıklayınız