Tıp Fakültesi

Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Tıp Fakültesi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Tıp Fakültesi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf