Tıp Fakültesi

Yönergeler

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (17.03.2022)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi (13.09.2022)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi (30.05.2019)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Dönem IV ve Dönem V Stajyer Öğrencilerin Uygulamalı Eğitimleriyle İlgili Yönerge (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Esasları (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi (19.12.2017)  
İntörn Yönergesi   
Tekirdağ NKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama ilkeleri Yönergesi  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usul Ve Esaslar Yönergesi (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usul ve Esaslar Yönergesi (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Akademik Danışmanlık Sistemi Yönergesi (13.06.2018)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi (30.05.2019)  
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Uzaktan Eğitim Yönergesi (12.07.2021i  

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Dönem I, II, III Öğrencilerinin Eğitimi İlgili Yönerge (20.06.2019)

 
Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Dönem Temsicileri Yönergesi (20.06.2019)  
Tekirdağ NKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi (01.10.2021)  
TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi(12.07.2021)  

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Esasları (13.09.2022)