Tıp Fakültesi

Yönetmelik ve Yönergeler

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Tekirdağ NKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama ilkeleri Yönergesi

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usul Ve Esaslar Yönergesi (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usul ve Esaslar Yönergesi (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Akademik Danışmanlık Sistemi Yönergesi (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Dönem IV ve Dönem V Stajyer Öğrencilerin Uygulamalı Eğitimleriyle İlgili Yönerge (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi Esasları (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (13.06.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  (21.01.2018)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi (19.12.2017)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  (10.09.2014)

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  (17.09.2011)

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (18.8.2012)

İntörn Yönergesi 

İntörn Karneleri

Ders / Staj Değerlendirme Formu

2014-2015 Tıp Fakültesi Başvuru Koşulları 

Tekirdağ NKÜ 2014 Güz Dönemi Basvuru ve Degerlendirme Takvimi

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları