Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik


Misyon - Vizyon

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Prof. Dr. Mustafa Metin DONMA (Anabilim Dalı Başkan V.)

Misyonumuz:

Mezuniyet sonrası Tıp Doktoru unvanı ile görev yapacak olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin;

Mezuniyet öncesi pre-klinik eğitim öğretim döneminde, modern tıbbın günümüzdeki seviyeye gelinceye kadar, daha ilk insanın var olduğu tarih dönemlerinden başlayarak, günümüze değin geçirdiği sağlıkla ilgili evrensel aşamaları, tıbbi gelişmeler sırasında karşılaşılan zorlukları, insan sağlığı üzerine yaptıkları değerli araştırma ve düşünceleri ile katkıda bulunarak tıp dünyasındaki gelişmelerin gerçekleşmesini sağlayan değerli dünya tıp bilim adamlarını, fikirlerini, girişimlerini, kitaplarını ve görüşlerini içerecek şekilde tıp tarihi ile ilgili eğitimlerini gerçekleştirmek;

Tıp Doktoru olarak görev yapacağı mezuniyet sonrası dönem öncesinde, hekimlik uygulamaları sırasında uyulması gereken etik ve deontolojik kuralları, hasta hakları, hekimin görev ve yükümlülükleri, sağlık uygulamaları sırasında karşılaşılabilecek etik sorunlar ve olası çözümleri konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması;

Gerek Tıp Tarihi gerekse Tıp Etiği konularında, öncelikli olarak öğrencileri içeren,                      Tıp Mesleğinin onurlu ve gururlu bir biçimde sürdürülmesine yönelik, gerekli eğitim, öğrenim, bilimsel araştırma, bölümler arası iletişim ve danışmanlık görevlerinin üstlenilmesi,  bilimsel ve akademik sağlam temellerin oluşturulması;

Anabilim dalımızın ana misyonunu oluşturmaktadır.

Vizyonumuz:

Tıp Tarihi ve Etik konularının eğitim, öğretim ve araştırma düzeylerinde referans bir anabilim dalı olmak

Tıp Doktoru adaylarının geçmişte geçirilmiş tıbbın tarihsel dönemler içerisindeki gelişimlerine hakim olarak, çağdaş tıbbın en son olanaklarını da kullanarak modern hekimlik kuralları uygulamalarını sağlayabilmeleri konularında gerekli bilgilendirilmelerini sağlamak,

Mezuniyet sonrası Tıp Doktoru olarak görev yapacak öğrencilerimizin, mesleki uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri etik sorunlar karşısında doğru etik ve deontolojik çözümler üretebilecek hekimler olarak yetiştirilmesini sağlamak,

Öğrencilerin Tıp Tarihi ve Etik konularında ilgili öğrenci kongrelerine bilimsel çalışmalar ile katılımlarını cesaretlendirmek ve teşvik etmek,

Tıp Tarihi ve Etik alanında düzenlenecek ulusal ve uluslararası düzeylerdeki kongre, konferans, bilim günleri ve diğer bilimsel aktivitelere bilimsel çalışmalar ile katılarak aktif biçimde destek vermek,

Anabilim dalımızın ana vizyonunu oluşturmaktadır.


Eğitim Etklinlikleri

Tıp Tarihi ve Etik alanında gerek öğrenci düzeyinde gerekse akademisyenler düzeyinde eğitimsel etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


Bilimsel Etkinlikler

Tıp Tarihi ve Etik alanında gerek öğrenci düzeyinde gerekse akademisyenler düzeyinde bilimsel etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


İletişim

Prof. Dr. Mustafa Metin Donma

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tel: 00 90 (282) 250 5631

E-mail: mdonma@nku.edu.tr