Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi


Misyon - Vizyon

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD)

Akademik Personel:

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Misyonumuz

Sağlık hizmetlerinin toplum gereksinimlerine uygun ve nitelikli olması için, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi’nin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, bu amaçla eğitim, araştırma, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti vermek, bu hizmetlerin gerektirdiği çağdaş akademik ve bilimsel alt yapıyı oluşturmaktır.

Vizyonumuz

  • Tıp eğitimimizin niteliğini devamlı geliştirerek örnek bir merkez haline gelmek,
  • Mezuniyet öncesi eğitimin niteliğini artırmak,
  • Öğretim üyelerimizin eğitim becerileri ile ilgili gereksinimlerine katkı sağlamak.
  • Tıp eğitiminde, teknolojinin sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanmak
  • Tıp eğitimi alanında düzenlen ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak ve düzenlenecek toplantılara katkı sağlamak.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Çalışma Hedefleri

1- Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi’nin geliştirilmesine katkı sağlamak. Bu bağlamda ders programlarının bilim dalları arasında uyum içinde planlanmasına katkı yapmak.

2- Mezuniyet Öncesi  ve Sonrası Tıp Eğitimi’nin sorunlarını geri bildirimler alarak saptamak ve çözüm önerileri sunmak.

3- Eğitimcilerin Eğitimi Kursu’nun üniversitemizde gerçekleştirmesine katkı sağlamak.

4- Yaşam boyu Tıp Eğtimi ve Öğretimini temin edecek organizasyonlar planlayarak, öğrenmede sürekliliği sağlamaya çalışmak.

5- Öğrencilerimizin, Öğrenci Kongrelerine katılmasını teşvik ederek desteklemek.

6- Eğitim Komisyonlarına katılarak, işbirliği içinde çalışma hedeflerini yerine getirmek ve eğitim planlamalarına katkı sağlamak.

 

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TOPLANTILARI

Toplantı Tarihi Toplantı Başlığı Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
25.12.2018 TEAD, MÖTEOK TOPLANTISI Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Görselini Görmek için Tıklayınız

 


Eğitim Etklinlikleri

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Çalışma Hedefleri

1- Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi’nin geliştirilmesine katkı sağlamak. Bu bağlamda ders programlarının bilim dalları arasında uyum içinde planlanmasına katkı yapmak.

2- Mezuniyet Öncesi  ve Sonrası Tıp Eğitimi’nin sorunlarını geri bildirimler alarak saptamak ve çözüm önerileri sunmak.

3- Eğitimcilerin Eğitimi Kursu’nun üniversitemizde gerçekleştirmesine katkı sağlamak.

4- Yaşam boyu Tıp Eğtimi ve Öğretimini temin edecek organizasyonlar planlayarak, öğrenmede sürekliliği sağlamaya çalışmak.

5- Öğrencilerimizin, Öğrenci Kongrelerine katılmasını teşvik ederek desteklemek.

6- Eğitim Komisyonlarına katılarak, işbirliği içinde çalışma hedeflerini yerine getirmek ve eğitim planlamalarına katkı sağlamak.


Bilimsel Etkinlikler

.


İletişim

.