Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya


Misyon - Vizyon

Misyon: 

Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında Tıp Fakültesi öğrencilerine temel ve klinik biyokimya bilgilerini vermek ve hekim adaylarının bu bilgileri klinik tıp bilimleri ile birleştirerek uygulayabilecek düzeye gelmelerini sağlamak, lisansüstü eğitimler ile teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulayabilen, analitik, yaratıcı, iyi hekimler-bilim adamları yetiştirmek ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üreterek ve bu araştırmalar için referans bir merkez olmaktır.

 

Vizyon: 

Bilim ve teknoloji alanında güncel gelişmeleri takip ederek uygulayan, ulusal ve uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitimler ile sağlık hizmet sunumu ve bilimsel araştırmalar konusunda referans verilebilecek bir Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olabilmek.


Eğitim Etklinlikleri

Tıp Fakültesi Dönem 1, 2, 3 ve 5 sınıf öğrencilerine çekirdek eğitim programı çerçevesinde teorik ve pratik uygulamalı tıbbi biyokimya dersleri, seçmeli ders kurul ve stajları yapılmaktadır. Aynı zamanda yüksek lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir.


Bilimsel Etkinlikler

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’mızda birçok bilimsel yayın ve proje multidisipliner şekilde yürütülmektedir. Ayrıca sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemektedir.

Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler:

1. Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği; TKBD Okulu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 19-21 Mayıs 2017, Tekirdağ

2. Klinik Laboratuvarlarda Güncel Yaklaşımlar, Sempozyum, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 01.02.2018, Tekirdağ


İletişim

Prof. Dr. SAVAŞ GÜZEL

sguzel@nku.edu.tr

(0282) 250 5572