Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji


Misyon - Vizyon

Misyonumuz: Verdiğimiz tüm hizmetlerde; çağdaş, güvenilir, çevreye duyarlı, öğrenci haklarına saygılı, sağlıkçıların eğitim ihtiyacına katkıda bulunan, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren hekimler yetiştirmek ve güncel teknolojileri kullanarak bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Vizyonumuz: Histoloji ve Embriyoloji dersini, öğrencilerimize sevdirmek ve kaliteli bir eğitim vermek, sadece ülkemizde iyi olmakla yetinmeyip, uluslararası alanda sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile ilklerin içerisinde yer alabilmektir.


Eğitim Etklinlikleri

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Dönem I de Genel Histoloji ve Embriyoloji, Dönem II de Özel Histoloji ve Embriyoloji dersleri pratik uygulamaları ile birlikte anabilim dalımız tarafından verilmektedir.


Bilimsel Etkinlikler

Deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar, Işık mikroskopik takip ve inceleme yöntemleri, Elektron mikroskopik takip ve inceleme yöntemleri, İmmünohistokimyasal incelemeler, olmak üzere çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir


İletişim

Dr. Öğr. Üyesi ELİF POLAT

epolat@nku.edu.tr

(0282) 250 5561