Tıp Fakültesi

Anatomi


Misyon - Vizyon

Misyonumuz;

 Başta anatomi alanında olmak üzere, vermiş olduğumuz eğitim-öğretim çerçevesinde üst düzey bilgi birikimine sahip,

  • Etik değerlere saygılı, iyi iletişim kurabilen
  • Araştırmacı kişiliği ile disiplinlerarası sorunlara özgün çözüm önerileri sunabilen
  • Özgüveni yüksek, yaşam boyu öğrenimi benimsemiş, değişime ve gelişime açık hekim, anatomistler  yetiştirmektir.

Vizyonumuz

 Öncelikle Anatomi alanındaki güncel bilgi ve yöntemleri takip ederek, kullanmak,

  • Kullanılmakta  olan bilgi ve yöntemleri geliştirmeye çalışmak,
  • Anatomi alanı başta olmak üzere, bilim alanlarına yeni özgün fikirler ve yöntemler kazandırmak,
  • Böylelikle ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır.


Eğitim Etklinlikleri

Anatomi Anabilim Dalı

İnsan Anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Önceleri anatomi sadece kadavra eğitimine dayalı (nekro anatomi)   olarak değerlendirilirken , son yıllarda teknolojik ilerlemeler ile birlikte radyolojik anatomi, cerrahi anatomi, yüzeyel anatomi, artistik anatomi  gibi  ilgi alanları  ile  canlı anatomisi (vital anatomi) bilgileri de ek olarak değer kazanmıştır.

 Eğitim- Bilimsel Etkinlikler:

Anabilim Dalımızda eğitim-öğretimde, insan vücudunu bölgesel olarak inceleyen ve  hekimlik için daha uygun olan topografik anatomi kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla anatomi laboratuarındaki kadavra ve maket çalışmaları ile birlikte  amfide bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir. Bu dersler Tıp Fakültesi Dönem 1’de 2 ders kurulunda ve Dönem 2’de 5 ders kurulunda  yer almaktadır.

Anabilim Dalımızda bilimsel çalışmalar, varyasyonel, radyolojik anatomi ve deneysel hayvan çalışmalar üzerine yoğunluk kazanmaktadır.

«Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi. Rembrandt van Rijn, 1632, Mauritshuis Müzesi, Den Haag (Lahey), Hollanda»


Bilimsel Etkinlikler


İletişim

Prof. Dr. ALİ ZEYBEK

azeybek@nku.edu.tr

(0282) 250