Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji


Misyon - Vizyon

Tıbbi Farmakoloji ABD, 2008 yılında Tıp Fakültesi lisans öğrencilerinin eğitime başlamasıyla birlikte Prof. Dr. Nedret Altıok tarafından kurulup, 2017 yılından itibaren Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Nurcan YÜKSEL’in anabilim dalı başkanlığında faaliyet göstermektedir.

 

Misyonumuz: Anabilim dalının misyonu Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir anabilim dalı olarak alanında çağı yakalamak, gelişmeleri takip etmek ve ona yön vermektir. Bu amaçla gerekli bilimsel çalışmaları yapmak ve yapılanları takip etmek, bunlardan elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilere aktarmak, onları çağın gereklerine göre yetiştirmek anabilim dalının görevidir. Anabilim dalı, mezuniyet öncesi eğitimle ilgili olarak çekirdek müfredata uyumlu ve interaktif ders programları ile temel bilgileri edinen ve sorgulayarak öğrenen öğrenci eğitimini savunmaktadır.

 

Vizyonumuz; Anabilim  dalı,  ileriye  yönelmiş  uzun vadeli bir vizyon içerisinde  Türkiye’nin  önde gelen bir bilim dalıdır ve bunu daha ileri taşımak için çalışmaktadır. Birim, mezuniyet öncesi eğitimle ilgili olarak çekirdek müfredatla uyumlu, amaç ve hedefleri ile elektronik ortamda yer alan ders notları, uygulamalı ve interaktif ders programları ile temel bilgileri ve üst bilgileri edinen, görerek ve sorgulayarak öğrenen öğrenci eğitimini savunmaktadır. Tıbbi Farmakoloji bilgisi bakımından yeterlikli öğrenciler mezun  etmenin yanı sıra mezuniyet sonrası eğitimle ilgili olarak, tıpta uzmanlık öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerini edinirken akademik üretkenlik ve donanımın gerektirdiği biçimde yetiştirilmelerini hedeflem

 

Tıbbi Farmakoloji Poliklinik Hizmeti:

Birimde kamu hizmeti kapsamında Tıbbi Farmakoloji Polikliniği faaliyet göstermektedir. Poliklinikte  ilaç danışmanlığı,  çoklu ilaç kullanımı ve olası ilaç etkileşimleri; gebe ve emziren kadınlarda, özel popülasyonlarda ilaç kullanımı, farmakovijilans hizmeti verilmektedir. Klinik farmakoloji kapsamındaki çalışmalar da birim araştırma polikliniğinde yürütülmektedir.

 


Eğitim Etklinlikleri

Eğitim Etkinlikleri:

Lisans Dersleri

Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf, Tıbbi Farmakoloji

 Klinik Farmakoloji - Staj

 


Bilimsel Etkinlikler

Bilimsel Etkinlikler:

Araştırma Etkinlikleri:

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi çalışmaları

Moleküler farmakoloji çalışmaları

Santral sinir sistemi farmakolojisi (morfin bağımlılığı, duygudurum, öğrenme ve bellek, stres, epileptogenez)

Klinik çalışmalar:

- Yaşlı popülasyonda çoklu ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri

- Yoğun bakım hastalarında  çoklu ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri

- Gebelerde ilaç kullanımı ve teratojenite


İletişim