Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


Misyon - Vizyon

Misyon:
NKU Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler mezun etmek; halk sağlığı ve yan dallarında uzmanlar (Tıpta uzmanlık, MSc, PhD) yetiştirmek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon:
Halk sağlığı eğitimi ve alan çalışmalarında ulusal düzeyde önder ve uluslararası düzeyde tanınan saygın ve etkin bir kuruluş olmak.


Eğitim Etklinlikleri


Bilimsel Etkinlikler


İletişim

Prof. Dr. GAMZE VAROL

gsaracoglu@nku.edu.tr

(0282) 250 5681