Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi


Misyon - Vizyon

Misyonumuz: Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; Eğitim ve Klinikte mükemmellik, Yenilikçi araştırma, Merhametli hasta tedavi ve bakımı.
 

Vizyonumuz: Ameliyatlarda yeni nesil liderleri geliştirmek; Maliyet etkin, ancak merhametli ve üstün kaliteli klinik bakım sağlamak; temel ve klinik araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi ve klinik uygulamalarda önemli gelişmeler sağlamak.

Değerlerimiz:

  • Yenilik - Risk almak ve geleneksel sınırların dışında düşünmek için istekli olmak;
  • Profesyonellik - Dürüst, etik davranış sergilemek ve hastalar, meslektaşlarımız ve toplumumuzun tüm üyelerine saygı gösterilmesi için istekli olmak;
  • Merhamet - Maliyet etkin, ancak merhametli üstün kaliteli klinik bakım sağlamak için istekli olmak;
  • Entellektüel Cömertlik - Etkili mentor olmaya ve fikir paylaşmaya istekli olmak;
  • Yaşamboyu Öğrenme - Eğitim sürecinin, kursiyerlerden fakülteye kadar topluluğun tüm üyeleri için merkezi ve teşvik edici olma konusunda istekli olmak.


Eğitim Etklinlikleri

Lisans Eğitimi: Anabilim dalımızda fakültemiz 3. Sınıf öğrencileri teorik dersler ve uygulamalı eğitimin yanında, araştırma hastanemizde öğretim üyeleri gözetiminde klinik şartlarında  hastalar üzerinde eğitim almaktadır.  4. Sınıf öğrencileri stajları boyunca öğretim üyeleri gözetim ve eşliğinde her türlü cerrahi klinik aktiviteye bizzat katılmaktadırlar. Bu öğrencilerin eğitimleri hastanemiz endoskopi laboratuvarında, polikliniklerimizde, ameliyathanede, kliniklerde hasta başında yapılmaktadır. Stajyerlerimiz teorik derslerin yanında hasta takibi sorumluluğu da almakta, uzman kontrolünde pratik uygulamalar yapabilmektedir.

Uzmanlık Eğitimi: Akademik kadrosu, kariyer, tecrübe birikimi ve hasta potansiyeli ile uzmanlık eğitimi vermeye hazır olan Genel Cerrahi Anabilim Dalımız  yeni uzmanlar yetiştirmektedir.


Bilimsel Etkinlikler

Meme Kanseri Tarama ve Tedavi Ünitesi: İleri yöntemlerle meme muayenesi, mamografi, ultrasonografi ile tarama, tedavi ve takip, araştırma amaçlı bilimsel proje başarıyla devam etmektedir.

Cerrahi Endoskopi Ünitesi: Modern cihazlarla donanmış laboratuvarımızda hem tanısal hem girişimsel özofagoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi teknikleri deneyimli öğretim üyeleri ile yapılmaktadır. Laboratuvarda rutin hasta hizmeti yanında bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır.

Transplantasyon Ünitesi: 2017 senesinde ruhsatlanan Ünite, hem temel bilimler - immunogenetik laboratuvar araştırma geliştirme, hem de klinik çalışmaları başarı ile sürdürmektedir.

Klinik Araştırmalar: Anabilim Dalımızda devam eden klinik araştırmalar aşağıda sunulmaktadır.

Meme kanseri toplum farkındalığı, tarama ve etkilerinin araştırılması.

Meme kanserinde cerrahi uygulamaları; meme koruyucu cerrahi teknikleri, cerrahiye bağlı gelişen lenfödem tedavi ve araştırmaları

Mastitlerin araştırılması

Kalın barsak ve rektum cerrahisi

Kliniğimizde Obesite tarama, araştırma ve tedavisi; Endokrinoloji Bölümü  ile koordineli olarak bilimsel konseylerde etik kurallar rehberliğinde sürdürülmekte, cerrahi müdahale kararı verilen hastalara laparoskopik yöntemlerle ameliyatları yapılmakta, hastaların obesite kaynaklı hastalılardan korunması hedeflenmektedir

.Deneysel Araştırmalar: Ana bilim Dalımızda devam eden deneysel araştırmalar aşağıda sunulmaktadır.

1-Yaşlı ratlarda gençlere göre gecikmiş yara iyileşmesinin nedenlerinin araştırılması.

2- Ratlarda deneysel akut pankreatit modelinde Enoxaparin ve Hesperidin’in koruyucu etkilerinin araştırılması.

3- Laparoskopik kolon operasyonlarında, iskemik ön koşullanmanın anastomoz iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması.

4- Transplantasyon antikorları ve Flowcytometry ile ortaya çıkarılma yöntemleri konusunda Nabiltem Ünitesi’nde multidisipliner çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili 2 BAP projesi tamamlanmış kongrelerde sunulmuş ve SSCI de kayıtlı dergide yayınlanmıştır. Tübitak destekli diğer bir proje ise devam etmektedir.

Kitap Çalışmaları: Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği adlı E-Book değerlendirme komisyonundan geçmiş ve (http://kutuphane.nku.edu.tr/Nku_E-kitaplar/0/s/11037/15437http://hdl.handle.net/20.500.11776/2490) http://kutuphane.nku.edu.tr/  de yayınlanmıştır. Hyperbook da international yayın olarak yayınlanması çalışmaları sürmektedir.

Meme Hastalıkları Derneği Faaliyetleri: Bu yıl kurulan Tekirdağ Meme Hastalıkları Derneğimiz; diğer Anabilim Dalı araştırmacılarını, Devlet Hastanesi uzman hekimlerini ve halk temsilcilerini de kapsamakta; meme kanseri alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır.

Meme Kanseri Hasta Konseyi: Bu multidisipliner düzenli toplantılar Anabilim dalımızın önderliğinde Tıp Fakültemiz diğer öğretim elemanları ve devlet hastanesi uzman hekimleri ile ortak olarak yürütülmektedir. Konseye Genel Cerrahi, Patoloji, Radyoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Halk Sağlığı uzman ve öğretim üyeleri katılmakta ve meme kanserli hastaların tanı ve tedavisi tartışılarak karara bağlanmaktadır.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Onkoloji Toplantıları: Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Tekirdağ ve çevresinde tüm hekimlere yönelik; kolon kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve serviks kanserini kapsayan; düzenli programlı bilimsel toplantılar düzenlenmektedir


İletişim

Prof. Dr. FATİN RÜŞTÜ POLAT

frpolat@nku.edu.tr

(0282) 250