Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi


Misyon - Vizyon

Vizyon

*Çocuk sağlığını geliştirme konusunda cerrahi alanında lider konumda olmak.

*Tıp Fakültesi’nden her doktorun Çocuk Cerrahisi farkındalığını kazanarak mezun olmasını sağlamak.

 

Misyon

*Çocuklarda doğumsal ve edinsel cerrahi sorunlar hakkında bilgi kazandırmak; tanı ve tedavi yöntemlerini öğretmek ve acil olgularda yaklaşım becerilerini kazandırmak; bunların hekimliğin değerler bütünü içerisinde, araştırmacı, sorgulayıcı karakterde yapılmasını sağlamak.

*Çocuk cerrahisi alanında verilen sağlık hizmetini ve çocuk sağlığını uluslararası düzeyde etki yaratan araştırma, eğitim ve yenilik faaliyetleri ile en üst düzeye taşımak.


Eğitim Etklinlikleri


Bilimsel Etkinlikler

  


İletişim

Prof. Dr. EBRU YEŞİLDAĞ

eyesildag@nku.edu.tr

(0282) 250 7822