Tıp Fakültesi
2012-02-14

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı          TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası akademik araştırma programları ve bilim insanları desteklerine dair bilgi ve eğitim

vermek üzere , 23 Şubat 2012,Perşembe günü Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda toplantı yapılacaktır.

          Söz konusu toplantının Tıp Fakültesi birimlerinde bulunan tüm akademik personele duyurulması ve katılımı

sağlanacaktır.

          Toplantı ile ilgili bilgiler aşağıdadır: 

09:00-09:10     Açılış konuşması (Prof.Dr.Osman ŞİMŞEK-Rektör)

09:10-09:20     Açılış konuşması (Doç. Dr. Cengiz ARICI - TÜBİTAK Adına Başuzman)

09:20-09:40     ARDEB : ''Ulusal Araştırma Destek Programları Tanıtımı'' (Doç. Dr. Cengiz ARICI)

09:40-10:00     ARDEB : ''Başarılı Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar'' (Doç. Dr. Cengiz ARICI)

10:00-10:20     ARDEB : ''Nasıl Başardım?'' (Doç. Dr. Fatih KONUKÇU)

10:20-10:40     Ara (Soruların Toplanması)

10:40-11:00     BİDEB : ''Bilim İnsanı Destek Programları Tanıtımı'' (Dr. Harun YILMAZ)

11:00-11:20     BİDEB : ''Başarılı Olmak İçin İpuçları'' (Dr. Harun YILMAZ)

11:20-11:30     Ara (Soruların Toplanması)

11:30-12:30     Soru-Cevap Bölümü