Tıp Fakültesi
PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME) KOMİSYONU
Prof. Dr. İlknur ERDEM
Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sonat KARA
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BATAR
Dr. Öğr. Üyesi Özgür AGDOĞAN
Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK

 

Program Değerlendirme Komisyonu (Geliştirme) Toplantı ve Alınan Kararları

Toplantı Tarih Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
04.06.2018

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 • Fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders programının UÇEP uyum sonuçları değerlendirildi.
 • Programda çekirdek hastalık ve semptomların UÇEP ile % 100 örtüştüğü görüldü.
 • Ancak Mesleki beceri uygulamalarından özellikle acil hasta müdahalesi ile ilişkili olanların bir kısmının ilk 5 yılda yeterince verilemediği, ön Hekimlik döneminin bu uygulamalarda tutum kazanımı için yeterli olamayacağı için dönem 3’ de son kurula ACİL TIP ile ilişkili konuların eklenmesi ve dönem 5’e ACİL TIP stajı konulması,
 • Yine temel hekimlik uygulamalarındaki bazı yetersizliklerin AİLE HEKİMLİĞİ staj eksikliğinden kaynaklandığı, bu nedenle 5. Sınıfa AİLE HEKİMLİĞİ stajı eklenilmesi ile bu önemli eksikliği giderebileceği,
 • Dönem 4’de staj bloğu uygulamalarına başlanılmadan önce MESLEKLER ARASI İLETİŞİM/ETKİLEŞİM stajı eklenmesinin öğrencilerin mesleki gelişimi için önemli olduğu tartışıldı.

Tıp Fakültesi öğrenci geri bildirim anketleri değerlendirildi.

Dönem 1 anket sonucu;

 • Bir sonraki dersin, bir önceki dersle bütünlük oluşturulması,
 • Kurul sınavı öncesi bir hafta serbest çalışma imkanı verilmesi,
 • Danışmanlık sisteminin daha aktif olması,

Dönem 2 anketi sonucu;

 • Öğrenim hedefleriyle uyumlu ders anlatımı,
 • Sınav sonuçlarının erken açıklanması,

Dönem 3 anketi sonucu;

 • Öğrenim hedefleriyle uyumlu ders anlatımı,

Dönem 4 anketi sonucu;

 • İç hastalıkları staj süresinin yetersizliği

Dönem 5 anket sonucu;

 • Adli Tıp ve Çocuk Psikiyatri staj süresinin uzatılması,

Genel olarak tüm yıllar için öğrenci anketlerine öğretim üyelerini tek tek değerlendirme sağlayacak şekilde ekleme yapılması talebi tespit edilmiştir. Tıp Fakültesi Dekanlığına toplantıdaki tespitlerin sunulmasına karar verirmiştir.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
       
21.06.2018

BAĞLAM

1.SINIF

 • Derslik dışı bilgisayar kullanımı ve mekanlar yetersiz
 • Kantin hizmetleri yetersiz, fiyatlar yüksek
 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirme yetersiz
 • Öğrenci işleri birime ile ilgili sıkıntılar
 • Danışman öğretim üyeleri nin öğrencilerin akademik durumunu takip etmesi yetersiz

2. SINIF

 • Kantin hizmetleri ve temizliği yetersiz, fiyatlar yüksek
 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Derslerde akustik ses düzeyi ayarlanmalı
 • Ders dışı aktiviteler yetersiz
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel aktiviteler yetersiz
 • Öğrenci işleri birime ile ilgili umutsuzluk

3.SINIF

 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Ders dışı etkinlikler eksik
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Kantin fiyatları yüksek
 • Yurtiçi ve yurtdışı aktiviteler yetersiz

 

GİRDİ

3. SINIF

 • Eğiticiler ders saatlerine uymuyor
 • Sınav soruları öğrenim hedefleri ile uyuşmuyor
 • Sınav soruları anlaşılır ifadelerle hazırlanmıyor
 • Eğitim yönteminde sorun var

EĞİTİM PROGRAMI VE ETKİNLİKLER

4. SINIF

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Beceri eğitimlerinde sıkıntı var

Genel Cerrahi

 • Beceri eğitimlerinde sıkıntı var
 • Eğiticiler ders saatlerine uymuyor

 

 

5. SINIF

Adli Tıp

 • Hasta başı eğitimle ilgili sorunlar

Beyin Cerrahisi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Ders saatlerine uyulmuyor

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Enfeksiyon Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Göğüs Cerrahisi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Göğüs Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Göz Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor
 • Beceri eğitimi yapılmıyor

Nöroloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Radyoloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Üroloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

6. SINIF

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Staj başı eğitimin bilgilendirmesi yapılmıyor
 • Stajın öğrenci hedefleri verilmiyor

Genel Cerrahi

 • Staj başı eğitimin bilgilendirmesi yapılmıyor
 • Stajın öğrenim hedefleri dışında işlerin yapılması

 

 

İç Hastalıkları

 • Stajın eğitim sorumlusuna ulaşılamaması
 • Hemşirelerle ilgili sıkıntılar

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Stajla ilgili sorunlar
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.08.2018
PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI
1. Önceki toplantılarda saptanan ve Tıp Fakültesi Dekanlığına iletilen bazı altyapı
eksikliklerinin giderildiği tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla;
Çalışma salonuna 40 kişilik ek sandalye ve masa alınması,
Amfilerin ses ve ısınma sisteminin düzeltilmesi,
Kantin için Rektörlüğe bilgilendirir yazı yazılması şeklindedir.
Ancak mezun anketi yeter sayıda doldurulamadığı için değerlendirme yapılamadı.
2. Daha önce her dönem öğrencisinin anketlerde vurguladığı yurt dışı bilimsel çalışma
olanağı sunulması talebi için de Tıp Fakültesi Stratejik Planı oluşturulduğu ve planda
bu konuya yer verildiği görülmüştür.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.10.2018

2019 – 2020 öğretim yılı lisans öğrenci alımı kontenjanlarını belirlemek üzere toplanıldı. Bir sonraki toplantıya kadar konu ile ilgili görev dağılımları yapıldı.

Bir sonraki toplantı tarihi 17.10.2018 olarak belirlendi.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
23.10.2018
Araştırma Görevlisi 2019 yılı Nisan TUS kadrolarının belirlenmiştir.
 
Eğitime elverişliği açısından Dönem 1 için en yüksek kontenjan belirlenmiş olup, bir önceki yıldan kalan öğrencilerin sayısı, YÖS’dan gelen öğrencilerin sayısı ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin sayısı göz önünde bulundurularak 2019-2020 Eğitim yılı için ÖSYM kontenjanının 100 olması gerektiğine karar verilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız