Tıp Fakültesi
ÖLÇME - DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN 
Prof. Dr. Nilda TURGUT
Prof. Dr. Dilek TOPRAK
Doç. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN
Doç. Dr. Gamze VAROL 
Doç. Dr. Ayşe Banu SARIFAKIOĞLU
Doç. Dr. Ali Rıza KIZILER
Doç. Dr. Mehmetbaki ŞENTÜRK
Doç. Dr. Levent Cem MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Yasin DURAN
Dr. Öğr. Üyesi Birol TOPÇU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin NALBANTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay BECERİR
Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL 
Dr. Öğr. Üyesi Murat MENGİ
Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK
Müh. Serkan KALKAN
Öğrenci Gökhan KOÇ
Öğrenci Ecem CİBAR

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Toplantılarımız

Toplantı Tarih Toplantı Sayısı Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
30.11.2018 2018/78

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI

 

 1. Dönem 1 Kurul 1 sınavına ait sınav sonuç analizleri ve sınav sorularına yapılan itirazlar değerlendirildi. İlgili sınavının A kitapçığına ait sorulardan 39, 11 ve 16 numaralı sorulara yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup herhangi bir hataya rastlamamıştır. 50 numaralı soru değerlendirmeler sonucu iptal edildi.
 2. Staj bloklarına ait beceri sınavlarının değerlendirilmesi hususunda yaşanan sıkıntılar konuşuldu ve gözlenen eksiklikler ilgili staj bloklarına bildirildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Görselini Görmek için Tıklayınız
21.11.2018 2018/77

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI

 1. Dönem 3 2.Kurul sınav sonuç analizleri yapıldı. Zorluk ayırt edicilik indeksine göre değerlendirmeleri yapılan soruların analiz sonuçlarının öğretim üyeleriyle paylaşılmasına karar verildi. Komisyon bir sorunun iptaline karar verdi.
 2. Dönem 4 staj bloklarının yazılı sınav sonuç analizleri yapıldı. Elektronik sınav yapılan İç Hastalıkları Staj Bloğunda 5 öğrencinin sınav kitapçığında doğru, yanlış ve açık uçlu soru cevaplarının birebir örtüşmesi nedeniyle bu öğrencilerin yazılı sınavlarının iptali konusunda oy birliğine varıldı. Mevcut öneri Lisans Eğitim Öğretim Komisyonunda görüşülmek üzere komisyonun önerisine sunuldu.
 3. 4.Sınıftaki diğer staj bloklarında da yazılı sınav analizlerinin Serkan Kalkan ve Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK tarafından değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarını Ölçme Değerlendirme Birim başkanına iletmelerine karar verildi.

 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.11.2018 2018/76
ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI
 1. Staj bloğu uygulamalarına geçilmesi nedeniyle staj bloğu sorumlularının ölçme değerlendirme birimine üye olarak eklenmesine karar verildi.
 2. Yeni üyelere ölçme değerlendirme konusunda bilgilendirme yapıldı.
 3. Staj uygulamalarındaki beceri eğitimleri, yapılandırılmış sınav ve soru çeşitliliği artırılmış yazılı sınavın önemi tartışıldı.
 4. Staj bloğu ölçme değerlendirme sonuçlarının aynı formatta gönderilmesi için örnek bir sınav sonuç dosyası hazırlandı.
 5. Elektronik yazılı sınav yapılabilmesi için gerekli sistemsel kontroller yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
16.10.2018 2018/75
ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI
 1. Dönem 2, Kurul 1 sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 64. sorunun ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
 2. Dönem 3, Kurul 1 sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 30. sorunun ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız