Tıp Fakültesi
ÖLÇME - DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN 
Prof. Dr. Nilda TURGUT
Prof. Dr. Dilek TOPRAK
Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN
Prof. Dr. Ali Rıza KIZILER
Doç. Dr. Gamze VAROL 
Doç. Dr. Ayşe Banu SARIFAKIOĞLU
Doç. Dr. Mehmetbaki ŞENTÜRK
Doç. Dr. Levent Cem MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Yasin DURAN
Dr. Öğr. Üyesi Birol TOPÇU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin NALBANTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay BECERİR
Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL 
Dr. Öğr. Üyesi Murat MENGİ
Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK
Müh. Serkan KALKAN
Öğrenci Gökhan KOÇ
Öğrenci Ecem CİBAR

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Toplantılarımız

Toplantı Tarih Toplantı Sayısı Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
19.07.2019 2019/7 Dönem 1 ve Dönem 2 Bütünleme sınavına ait sınav sonuç analizleri ve sınav sorularına yapılan itirazlar değerledndirildi. Herhangi bir maddi hata teapit edilmemiştir. Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
22.05.2019 2019/10

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 

1-   Dönem 3 Kurul 6 sınavına ait sınav sonuç analizleri ve sınav sorularına yapılan itirazlar değerlendirildi. İlgili sınavının A kitapçığına ait sorulardan 21, 30, 40, 43 ve 49 numaralı sorularda yapısal hata tespit edildiğinden sorular iptal edildi.

2-   2019-2020 Eğitim Öğretim yılının Dönem 1, 2 ve 3 sınıflarına ait kurul ve final sınavlarının soru dağılımları koordinatörler ve kurul sorumluları tarafından belirlenmiş olup yayınlanmasına karar verilmiştir.

3-   2019-2020 Eğitim Öğretim yılının Dönem 1, 2 ve 3 sınıflarına ait kurul ve final sınavlarının sınav komisyonları belirlenmiştir.

4-   Dönem 3 final ve bütünleme sınavlarının iki oturum halinde yapılmasına karar verilmiştir.

5-   KEG, TSH ve Bilim koridorlarının ölçme değerlendirme kriterleri tartışılmış ve nihai karara varılmıştır.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
22.04.2019 2019/8

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 • Dönem 3 Kurul 5 sınav analizleri yapıldı. Yapılan itirazlar değerlendirildi. A kitapçığına göre 23. ve 82. soruların ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve öğretim üyesinin geri dönüşüne göre değerlendirme yapılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.04.2019 2019/6

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Dönem 1 Kurul 4 sınav analizleri yapıldı. Yapısal hata tespit edilmesi nedeniyle A kitapçığına göre 57. sorunun iptal edilmesine karar veridi.
 2. Dönem 1 Kurul 4 sınav analizleri yapıldı. A kitapçığına göre 44.soruda yapısal hata tespiti için ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve öğretim üyesinin geri dönüşüne göre değerlendirme yapılmasına karar verildi.
 3. Dönem 1 Kurul ortalamalarına göre 60 puan altındaki öğrencilerin, dönem koordinatörleri tarafından danışmanlarına bilgi verilmesine ve öğrencilerle görüşülmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
12.03.2019 2019/3

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI 

 1. Dönem 1 Kurul 3 sınav analizleri yapıldı. Yapısal hata tespit edilmesi nedeniyle A kitapçığına göre 97. sorunun iptal edilmesine karar veridi.
 2. Dönem 2 Kurul 4 sınav analizleri yapıldı. Yapısal hata tespit edilmesi nedeniyle A kitapçığına göre 18. ve 23. sorunun iptal edilmesine karar veridi.
 3. Dönem 3 Kurul 4 sınav analizleri yapıldı. Yapısal hata tespit edilmesi nedeniyle A kitapçığına göre 92. sorunun iptal edilmesine karar veridi.
 4. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 Kurul ortalamalarına göre 60 puan altındaki öğrencilerin, dönem koordinatörleri tarafından danışmanlarına bilgi verilmesine ve öğrencilerle görüşülmesine karar verildi.

 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
16.01.2018 2019/2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI
 1. Dönem I Kurul 2 sınav analizleri yapıldı. Herhangi bir hata tespit edilmedi.
 2. Staj dosyalarının düzenlenmesi hakkında staj koordinatörleri bilgilendirildi
 3. Öğrenci başarı grafiklerine göre 60 puan altındaki öğrencilerin, dönem koordinatörleri tarafından danışmanlarına bilgi verilmesine ve öğrencilerle görüşülmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
10.01.2019 2019/1

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Dönem 3 Kurul 3 sınavına ait sınav sonuç analizleri ve sınav sorularına yapılan itirazlar değerlendirildi. İlgili sınavının A kitapçığına ait sorulardan 63 numaralı sorunun ayırt edicilik indeksi düşük zorluk indeksi yüksek olduğundan soru iptal edildi. Staj bloklarına ait beceri sınavlarının değerlendirilmesi hususunda yaşanan sıkıntılar konuşuldu ve gözlenen eksiklikler ilgili staj bloklarına bildirildi.
 2. Dönem 2 Kurul 3 sınav analizleri yapıldı. Herhangi bir hata tespit edilmedi.
 3. Dönem 4 ve Dönem 5 staj dosyaları incelendi. Staj dosyalarında eksiklik saptananların ilgili anabilim dalına tamamlanması için yazı yazılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
30.11.2018 2018/78

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Dönem 1 Kurul 1 sınavına ait sınav sonuç analizleri ve sınav sorularına yapılan itirazlar değerlendirildi. İlgili sınavının A kitapçığına ait sorulardan 39, 11 ve 16 numaralı sorulara yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup herhangi bir hataya rastlamamıştır. 50 numaralı soru değerlendirmeler sonucu iptal edildi.
 2. Staj bloklarına ait beceri sınavlarının değerlendirilmesi hususunda yaşanan sıkıntılar konuşuldu ve gözlenen eksiklikler ilgili staj bloklarına bildirildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Görselini Görmek için Tıklayınız
21.11.2018 2018/77

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI

 1. Dönem 3 2.Kurul sınav sonuç analizleri yapıldı. Zorluk ayırt edicilik indeksine göre değerlendirmeleri yapılan soruların analiz sonuçlarının öğretim üyeleriyle paylaşılmasına karar verildi. Komisyon bir sorunun iptaline karar verdi.
 2. Dönem 4 staj bloklarının yazılı sınav sonuç analizleri yapıldı. Elektronik sınav yapılan İç Hastalıkları Staj Bloğunda 5 öğrencinin sınav kitapçığında doğru, yanlış ve açık uçlu soru cevaplarının birebir örtüşmesi nedeniyle bu öğrencilerin yazılı sınavlarının iptali konusunda oy birliğine varıldı. Mevcut öneri Lisans Eğitim Öğretim Komisyonunda görüşülmek üzere komisyonun önerisine sunuldu.
 3. 4.Sınıftaki diğer staj bloklarında da yazılı sınav analizlerinin Serkan Kalkan ve Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK tarafından değerlendirilmesi ve analiz sonuçlarını Ölçme Değerlendirme Birim başkanına iletmelerine karar verildi.

 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.11.2018 2018/76
ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI
 1. Staj bloğu uygulamalarına geçilmesi nedeniyle staj bloğu sorumlularının ölçme değerlendirme birimine üye olarak eklenmesine karar verildi.
 2. Yeni üyelere ölçme değerlendirme konusunda bilgilendirme yapıldı.
 3. Staj uygulamalarındaki beceri eğitimleri, yapılandırılmış sınav ve soru çeşitliliği artırılmış yazılı sınavın önemi tartışıldı.
 4. Staj bloğu ölçme değerlendirme sonuçlarının aynı formatta gönderilmesi için örnek bir sınav sonuç dosyası hazırlandı.
 5. Elektronik yazılı sınav yapılabilmesi için gerekli sistemsel kontroller yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
16.10.2018 2018/75
ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ TOPLANTISI
 1. Dönem 2, Kurul 1 sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 64. sorunun ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
 2. Dönem 3, Kurul 1 sınav analizi yapıldı. A kitapçığı 30. sorunun ayırt edicilik indeksi düşük, zorluk indeksi yüksek saptanarak ilgili öğretim üyesine bildirilmesine ve soru ile ilgili nihai kararın verilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız