Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Dr. Öğr. Üyesi Erson AKSU   (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Nicel TAŞDEMİR

Arş. Gör. Dr. İlke ÖZER ASLAN

Arş. Gör. Dr. Zeliha Zeynep SATILMIŞOĞLU

Arş. Gör. Dr. Ruhiye Ceren AVCI 

Arş. Gör. Dr. Fırat Can SÖĞÜT

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Eğitim Etkinlikleri:

Bilimsel Etkinlikler:

İletişim:

Tel:

E-Mail: