Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji, “canlı organizmaların yapısını ve bu organizmayı oluşturan elemanlar arasındaki yapısal ve fonksiyonel ilişkiyi inceleyen” bilim dalıdır. Embriyoloji ise “olgunlaşmış erkek ve dişi gametlerin, anne organizmasında birleşerek, çoğalmasını, farklılaşmasını, yeni bir yavrunun oluşmasını” inceleyen bilim dalıdır. Görüldüğü gibi iki bilim de; biyokimya, moleküler biyoloji, fizyoloji ile patolojik proses ve etkilerinin kesiştiği kavşakta yer almaktadır ve her ikisi de tıp ve biyolojik bilimler arasındaki bölgeyi doldurmaktadır.

 

 

Akademik Personel:     

Dr. Öğr. Üyesi Elif POLAT  (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ERALP

 Arş. Gör. Zeynep FİDANOL ERBOĞA                                                                                                   

 Arş. Gör. Müşerref Şeyma CEYHAN   (Görevlendirme)

                                                                                                                         

Misyonumuz ve Vizyonumuz; Histoloji ve Embriyoloji dersini, öğrencilerimize sevdirmek ve kaliteli bir eğitim vermek, sadece ülkemizde iyi olmakla yetinmeyip, uluslararası alanda, sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile ilklerin içerisinde yer alabilmektir. Verdiğimiz tüm hizmetlerde; çağdaş, güvenilir, çevreye duyarlı, öğrenci haklarına saygılı, kaliteli hizmet veren, sağlıkçıların eğitim ihtiyacına katkıda bulunan, yenilikçi ve sürekli kendini geliştirmekte olan bir Anabilim Dalı olmak amacındayız.

 

Eğitim Etkinlikleri:


Tıp Fakültesi Öğrencilerine:

- Genel Histoloji ve Embriyoloji

- Özel Histoloji ve Embriyoloji

 

Bilimsel Etkinlikler:

Deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar,

Işık mikroskopik takip ve inceleme yöntemleri,

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları

 

 İletişim:

 Tel:

 E-Mail: