Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji, “canlı organizmaların yapısını ve bu organizmayı oluşturan elemanlar arasındaki yapısal ve fonksiyonel ilişkiyi inceleyen” bilim dalıdır. Embriyoloji ise “olgunlaşmış erkek ve dişi gametlerin, anne organizmasında birleşerek, çoğalmasını, farklılaşmasını, yeni bir yavrunun oluşmasını” inceleyen bilim dalıdır. Görüldüğü gibi iki bilim de; biyokimya, moleküler biyoloji, fizyoloji ile patolojik proses ve etkilerinin kesiştiği kavşakta yer almaktadır ve her ikisi de tıp ve biyolojik bilimler arasındaki bölgeyi doldurmaktadır.

 

Akademik Personel:     

Dr. Öğr. Üyesi Elif POLAT  (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ERALP

 Arş. Gör. Zeynep FİDANOL ERBOĞA                                                                                                   

 Arş. Gör. Müşerref Şeyma CEYHAN   (Görevlendirme)

Misyonumuz ve Vizyonumuz;                                                                                                                       

Misyonumuz: Verdiğimiz tüm hizmetlerde; çağdaş, güvenilir, çevreye duyarlı, öğrenci haklarına saygılı, sağlıkçıların eğitim ihtiyacına katkıda bulunan, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren hekimler yetiştirmek ve güncel teknolojileri kullanarak bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Vizyonumuz: Histoloji ve Embriyoloji dersini, öğrencilerimize sevdirmek ve kaliteli bir eğitim vermek, sadece ülkemizde iyi olmakla yetinmeyip, uluslararası alanda sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile ilklerin içerisinde yer alabilmektir.

Eğitim Etkinlikleri:


Tıp Fakültesi Öğrencilerine Dönem I de Genel Histoloji ve Embriyoloji, Dönem II de Özel Histoloji ve Embriyoloji dersleri pratik uygulamaları ile birlikte anabilim dalımız tarafından verilmektedir.

 

Bilimsel Etkinlikler:

Deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar, Işık mikroskopik takip ve inceleme yöntemleri, Elektron mikroskopik takip ve inceleme yöntemleri, İmmünohistokimyasal incelemeler, olmak üzere çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir.

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Elif POLAT

Tel: 0282 250 5561

E-Mail:epolat@nku.edu.tr