Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU   (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Misyon:
NKU Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış pratisyen hekimler mezun etmek; halk sağlığı ve yan dallarında uzmanlar (Tıpta uzmanlık, MSc, PhD) yetiştirmek, toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almak ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon:
Halk sağlığı eğitimi ve alan çalışmalarında ulusal düzeyde önder ve uluslararası düzeyde tanınan saygın ve etkin bir kuruluş olmak.

 

Eğitim Etkinlikleri:

 

Bilimsel Etkinlikler:

 

İletişim:

İletişim Bilgileri:
Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU
NKU Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Namık Kemal Mah. Kampüs Cd. No:1 59030- TEKİRDAĞ
Telefon :
DEKANLIK:(0282) 250 55 00/ANABİLİM DALI: (0282) 250 5681, HASTANE (ETÜN): (0282) 250 5228
Belgegeçer: (0282) 250 99 28

 

E-Mail: