Tıp Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN MİSYONU ve VİZYONU

 

MİSYONUMUZ:

Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel etik değerlere sahip, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını önceleyerek doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapan, çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında kendini geliştirerek iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunan yetkin hekimler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ:

Ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek, uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almak ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ:

 • Evrensellik
 • İnsan, hasta ve hekim haklarına saygılı olma
 • Tutarlılık   
 • Açıklık
 • Bilimsellik
 • Eşitlikçilik
 • Dil, din, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak
 • Çevreye duyarlılık
 • Adalet
 • Katılımcılık
 • Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik
 • İnsancıllık
 • Yenilikçilik
 • Toplumculuk
 • Emeğe saygı
 • Değişime açıklık