Misyon

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyonu;

·Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyup, yeterli tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerlere bağlı, evrensel normları içselleştirmiş hekimler yetiştirmek,

· Topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

· Araştırmacı kimliği ile, Ulusal ve uluslararası tıbbi bilgi birikimine katkıda bulunmak,

· Trakya ve Balkanlar’da sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinde birleştirici ve öncü olmak,

· Toplum sağlığının düzeyini yükseltmek için oluşturulacak sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır. 


Vizyon

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin vizyonu; ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında hak ettiği yeri almaktır.