Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

                    Akademik Personel: 

Doç. Dr. Levent Cem MUTLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nevin FAZLIOĞLU

Arş. Gör. Dr. Gizem ZAZAOĞLU

Arş. Gör. Dr. Meltem ALTAŞ

Arş. Gör. Dr. Arif İŞÇAN

Arş. Gör. Dr. Volkan BOZKURT

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Eğitim Etkinlikleri:

Bilimsel Etkinlikler:

İletişim:

Tel:

E-Mail: