Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Prof. Dr. Mesut İzzet TİTİZ   (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Fatin Rüştü POLAT

Doç. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL 

Dr. Öğr. Üyesi İlhan BALİ

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk COŞKUNKAN

Dr. Öğr. Üyesi Yasin DURAN

Arş. Gör. Dr. Onur SAKALLI

Arş. Gör. Dr. Ümit GEÇGEL

Arş. Gör. Dr. Makbule Begüm BALKAN

Arş. Gör. Dr. Salih Çağrı ÇELİK

Arş. Gör. Dr. Kıvanç TAŞ

 

 

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

MİSYONUMUZ

Evrensel bilgi birikimine katkıda bulanabilecek, etik değerlerin gözetildiği, bilimsel araştırmaların yapıldığı; ileri seviyeli becerilerle donatılmış, hastaları ve meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, toplumda lider, etik değerleri gözeten, araştırmacı ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış bilim insanlarının ve hekimlerin yetişmesine katkıda bulunan; topluma bilimsel yaklaşımla çağdaş düzeyde, yüksek kaliteli ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan bir Genel Cerrahi Anabilim Dalı olmak.

VİZYONUMUZ

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu açısından; bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın; öncü, tanınan, tercih önceliği olan, en iyi Genel Cerrahi Anabilim Dalları arasında yerini almak.

Eğitim Etkinlikleri:

Lisans Eğitimi: Anabilim dalımızda fakültemiz 2.,3.,4. Sınıf öğrencilerine lisans eğitimi verilmektedir. 2. Sınıf öğrencileri teorik derslerle beraber beceri laboratuvarında pratik ve uygulamalı derslerle klinik eğitime modern koşullarda hazırlanmaktadır.  3. Sınıf öğrencileri teorik dersler ve beceri laboratuarında uygulamalı eğitimin yanında, klinik şartlarında da pratik yapmakta, araştırma hastanemizde öğretim üyeleri kontrolunda hastalar üzerinde eğitim almaktadır.  4. Sınıf öğrencileri stajları boyunca öğretim üyeleri eşliğinde her türlü cerrahi klinik aktiviteye bizzat katılmaktadırlar. Bu öğrencilerin eğitimleri endoskopi laboratuarında, polikliniklerimizde, ameliyathanede, kliniklerde hasta başında yapılmaktadır. Stajerlerimiz teorik derslerin yanında hasta takibi sorumluluğu almakta, hastalar üzerinde uzman kontrolunda pratik uygulamalar yapabilmektedir.

Uzmanlık Eğitimi: Kadrosu, eğitim imkanları ve hasta potansiyeli ile uzmanlık eğitimi vermeye hazır olan Anabilim Dalımıza asistan atanması beklenmektedir.

Bilimsel Etkinlikler:

Meme Kanseri Tarama Ünitesi: 2500 kadının mamografi, ultrasonografi ve meme muayenesi ile taranmasını hedefleyen bilimsel proje 2 yıldır devam etmektedir.

Duktoskopi Laboratuvarı: Meme kanseri tanı testleri arasında modern bir yaklaşım olan ve ülkemizde sınırlı kliniklerde bulunan duktoskopi ünitesi Anabilim dalımızda 3 yıldır faaliyet göstermekte bilimsel çalışmalara katkı yapmaktadır.

Cerrahi Endoskopi Ünitesi: Modern cihazlarla donanmış laboratuarımızda hem tanısal hem girişimsel özofagoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi teknikleri deneyimli öğretim üyeleri ile yapılmaktadır. Laboratuvarda rutin hasta hizmeti yanında bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır.

Klinik Araştırmalar: Anabilim Dalımızda devam eden klinik araştırmalar aşağıda sunulmaktadır.

1- Meme cerrahisi planlamasında manyetik rezonans görüntülemenin artan öneminin araştırılması.

2- Kor biopsi ile tanı konan idiopatik granülomatöz mastit olgularının çok merkezli ve retrospektif değerlendirilmesi.

3- Meme kanseri farkındalığı üzerine eğitimli olmanın etkilerinin araştırılması.

4- Meme kanserine bağlı gelişen lenfödem tedavisinde, intermittan basınçlı kompresyon ile manuel lenfatik drenaj tekniğinin karşılaştırılması.

5- Meme koruyucu cerrahide pozitif ya da yakın sınırın etkilerinin araştırılması.

6- Bahçeşehir’de yapılan meme kanseri tarama programının ön sonuçları.

7- Meme kanserinde tümör hacminin prognostik değerinin araştırılması.

8- Mastitlerin araştırılması ve bir araştırma yazısının hazırlanmasıı.

9- Memenin duktal karsinoma insutusunda mikroinvazyonu belirleyen faktörlerin araştırılması.

10- Meme kanserinde triple negatif ile Her 2 reseptör pozitif olan alt tiplerin klinik ve patolojik açıdan karşılaştırılması.

11- Yaşlılarda gelişen meme kanseri sonuçlarının gençlerinki ile kıyaslanması.

 

Deneysel Araştırmalar: Ana bilim Dalımızda devam eden deneysel araştırmalar aşağıda sunulmaktadır.

1-Yaşlı erkek ratlarda gençlere göre gecikmiş yara iyileşmesinin nedenlerinin araştırılması.

2- Ratlarda deneysel akut pankreatit modelinde Enoxparin ve Hesperidin’in koruyucu etkilerinin araştırılması.

3- Laparoskopik kolon operasyonlarında iskemik ön koşullamanın anastamoz iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması.

Meme Hastalıkları Derneği Faaliyetleri: Bu yıl kurulan Tekirdağ Meme Hastalıkları Derneğimiz; diğer Anabilim Dalı araştırmacılarını, Devlet Hastanesi uzman hekimlerini ve halk temsilcilerini de kapsamakta; meme kanseri alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır.

Meme Kanseri Hasta Konseyi: Bu multidisipliner düzenli toplantılar Anabilim dalımızın önderliğinde Tıp Fakültemiz diğer öğretim elemanları ve devlet hastanesi uzman hekimleri ile ortak olarak yürütülmektedir. Konseye Genel Cerrahi, Patoloji, Radyoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Halk Sağlığı uzman ve öğretim üyeleri katılmakta ve meme kanserli hastaların tanı ve tedavisi tartışılarak karara bağlanmaktadır.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Onkoloji Toplantıları: Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Tekirdağ ve çevresinde tüm hekimlere yönelik; kolon kanseri, meme kanseri, Akciğer kanseri ve serviks kanserini kapsayan; düzenli programlı bilimsel toplantılar düzenlenmektedir

 

İletişim:

Prof. Dr. Mesut İzzet TİTİZ

Anabilim Dalı Tel: 90 282 250 50 00 / 5120, 5131

mititiz@nku.edu.tr

 

Doç. Dr. Sibel Özkan Gürdal

Tel : 90 282 250 50 00 / 7839

E-mail: drasog@yahoo.com