Tıp Fakültesi

          Fizyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Dr. Öğr. Üyesi Murat MENGİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Emine UYGUR

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Eğitim Etkinlikleri:

Bilimsel Etkinlikler:

İletişim:

Tel:

E-Mail: