Tıp Fakültesi

       Etik Kurullar

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

http://kaek.nku.edu.tr/

 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

http://gokaek.nku.edu.tr/