Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

                     Akademik Personel:

                      Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YANIK     

                      Yrd. Doç. Dr. Hülya ALBAYRAK     

                 Arş. Gör. Dr. Onur RAHİMOĞLU

                 Arş. Gör. Dr. Özlem AKIN ÇAKICI

                Arş. Gör. Dr. Birol KALDAN

 

 

                     Misyonumuz ve Vizyonumuz;

                     Eğitim Etkinlikleri:

                     Bilimsel Etkinlikler:

                     İletişim:

                     Tel:

                      E-Mail: