Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

                   Akademik Personel:

                   Prof. Dr. İlknur ERDEM (Anabilim Dalı Başkan V.)

                   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YANIK     

                   Dr. Öğr. Üyesi Hülya ALBAYRAK     

                   Arş. Gör. Dr. Onur RAHİMOĞLU

                   Arş. Gör. Dr. Birol KALDAN

 

                     Misyonumuz ve Vizyonumuz;

                     Eğitim Etkinlikleri:

                     Bilimsel Etkinlikler:

                     İletişim:

                     Tel:

                      E-Mail:

 
Prof. Dr. İlknur ERDEM (Başkan V.)