Tıp Fakültesi
2018-07-10

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Intörn Sürekli Gelişim ve Yenilenme Eğitimleri Programı2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Intörn Sürekli Gelişim ve Yenilenme Eğitimleri Programı

- Enfeksiyon kontrol kuralları, tıbbi ve evsel atıklarla ilgili kurallar

          11.07.2018       Saat: 12:30-13:30       Dekanlık 3. Kat, Amfi 5        Prof. Dr. İlknur ERDEM

- Kardiyak aciller ve kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) eğitimi

          12.07.2018       Saat: 12:30-13:30       Dekanlık 3. Kat, Amfi 5        Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAHİN      

- Laboratuvar örnek alma, gönderme, istek yazımı ve onam kuralları

          13.07.2018       Saat: 12:30-13:30       Dekanlık 3. Kat, Amfi 5        Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA

- Çalışan ve hasta güvenliği kuralları, hasta ve hekim hakları, hekimin yasal sorumlulukları

          17.07.2018       Saat: 12:30-13:30       Dekanlık 3. Kat, Amfi 5        Dr. Öğr. Üyesi Yavuz HEKIMOĞLU     

-Yangın ve güvenlik önlemleri                                       

         19.07.2018       Saat: 12:30-13:30    Dekanlık 3. Kat, Amfi 5      Öğr. Gör. Metin Taşkın (İş Güvenliği Uzmanı)

- Radyasyon güvenliği kuralları                         

          20.07.2018       Saat: 12:30-13:30        Dekanlık 3. Kat, Amfi 5      Dr. Öğr. Üyesi Yaşar TÜRK