Tıp Fakültesi

     Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Akademik Personel:

Dr. Öğr. Üyesi Saliha BAYKAL   (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Meriç MERİÇLİ

Arş. Gör. Dr. Tuğçe YILDIZ

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Eğitim Etkinlikleri:

Bilimsel Etkinlikler:

İletişim:

Tel:

E-Mail: