Tıp Fakültesi

                        Biyoistatistik Anabilim Dalı 

                                                                                                   

Akademik Personel:

Dr. Öğr. Üyesi Birol TOPÇU    (Anabilim Dalı Başkanı)

Misyonumuz:

Biyoistatistik eğitimi alan öğrencilerimize; Biyoistatistiksel yöntemlerin ezbere dayanmadan öretilmesine, araştırma planlamayı, veri toplamayı, veriyi analiz etmeyi ve istatistiksel çıkarımlarda bulunmayı gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olmalarına katkıda bulunmak,

Disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,

Sağlık bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların bilimsel değerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,

Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz:

Anabilim Dalımızın vizyonu, Biyoistatistik eğitimi ve araştırma alanında uluslararası düzeyde saygın eğitim ve araştırma kurumları konumuna ulaşmaktır.

Eğitim Etkinlikleri:

Mezuniyet Öncesi Eğitime Katılım

Fakültemiz, Dönem I Alan Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma Planlaması, Dönem II Bilim Koridorunda “Temel Biyoistatistik” ve Dönem III 6. Kurulunda “Biyoistatistik” dersleri anabilim dalımızca verilmektedir. Ayrıca Sağlık Yüksekokulu içerisinde Hemşirelik bölümünde “Biyoistatistik” dersi verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan diğer lisansüstü programlardaki “Biyoistatistik” dersleri verilmektedir.

Bilimsel Etkinlikler:

Anabilim Dalı’nda bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar sıklıkla multidisipliner niteliktedir.

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Birol TOPÇU

Tel: (282) 250 55 41

E-mail: btopcu@nku.edu.tr