Tıp Fakültesi

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

                                                                                                       

Akademik Personel:

Dr. Öğr. Üyesi Tamer TUNÇKALE  (Anabilim Dalı Başkanı)
   
Dr. Öğr. Üyesi Numan KARAARSLAN    
 
Dr. Öğr. Üyesi Tezcan ÇALIŞKAN
 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur YÜKSEL
 
Arş. Gör. Dr. Bilgehan POTOĞLU
 
 
                                                                                                                                                                                                     
 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

 

Eğitim Etkinlikleri:

 

Bilimsel Etkinlikler:

 

İletişim:

 

Tel:

 

E-Mail: