Tıp Fakültesi
2020-08-27

2020 YKS İle Aramıza Katılan Öğrenciler İçin Kayıt İşlemiSevgili Öğrencimiz;

           Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

               2020 YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz;

 • PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 29 Ağustos 2020 – 02 Eylül 2020  tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.                                                                         
 •                                                                             (E- Kayıt için tıklayınız.)

                                                                                    

                                                                                       (E- Kayıt için tıklayınız.)

 • E- kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Şahsen kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin 31 Ağustos 2020 – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokulu dekanlıklarına/müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvurmaları halinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
 • Kayıt için verilen sürelerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 Askerlik ile İlgili Hükümler

 • Askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar ;

2020-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adaylar askerlik hizmetleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adaylar kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 • Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin geçici kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirenlerin kayıtları yapılacak, getiremeyenlerin ise geçici kayıtları silinecektir.
 • Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.
 • İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenim ücretlerini 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında bulundukları yerdeki  Vakıfbank Bankamatik cihazlarından veya Halkbank Şubelerinden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci numarası ile ödeyebileceklerdir.

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı:

Koşullarında 46 bulunan bölümlerin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydolmak için 0282 250 30 41- 250 30 00 numaralı telefondan veya ydyo@nku.edu.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Birimler:

Üniversitemiz bünyesinde sadece Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile İlahiyat Fakültesinde zorunlu yabancı dil sınıfları bulunmaktadır. Bu bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı sınavları kendi fakülteleri tarafından yapılmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi için tıklayınız, İlahiyat Fakültesi için tıklayınız.

 • Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin 1. Sınıfa kaydı yapılacaktır.
 • Zorunlu Hazırlık sınıfında 2 yıl üst üste başarısız olan öğrencinin kaydı silinecektir.
 • Zorunlu Hazırlık sınıfında ilk yılında başarılı olamayıp ikinci yılına devam eden öğrenciler öğrenim ücreti öderler.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Aslı ve Fotokopisi)
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu. (Sadece İkinci Öğretim Öğrencileri)
 • Askerlik durum belgesi. (Belge getirmesi gerekenler ogr.nku.edu.tr adresinden duyurulacaktır.) Belge getirmesi gerektiği halde getirmeyenlerin kayıtları yapılacak ancak 2020-2021 Güz yarıyılı ders kayıtları yapılmayacak öğrenime başlayamayacaklardır.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Şahsen kayıt yapacak öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarını yanında getirmeleri gerekmektedir.
 •  

KATKI PAYI ve ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 • Kaydını yerleştikleri fakülte/yüksekokulda şahsen yapan öğrencilerimizin DERS KAYITLARI yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. (Şahsen kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencilerinin 04 Eylül 2020 tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir)
 • İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.
 • Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

DERS KAYITLARI

 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. İkinci öğretim öğrencilerinin 04 Eylül 2020 tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.) 
 • Dersler ....../....../ 2020 tarihinde başlayacaktır.
 • Birinci öğretime kayıt yaptıran öğrenciler harç ücreti yatırmayacaklardır. Ancak ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler son kayıt yaptırdıkları programın harcını öderler. (Aynı anda iki ön lisans veya aynı anda iki lisans programına kayıt yaptırılamaz)

Öğrenci Numarası, öğrenim ücretini tutarı ve askerlik durumu için tıklayınız

(Veriler ÖSYM’den alınınca aktif olacak)

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarılı olduğunuz dersler için en geç ...../...../ 2020 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Sonraki yarıyıllarda tekrar muafiyet başvurusunda bulunulamaz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarılı olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula şahsen teslim etmelisiniz. Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 • Tüm kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları bir defaya mahsus yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yapılacaktır. Takip eden yarıyıllarda öğrencilerin ders kayıtlarını kendilerinin yaptırmaları gerekmektedir.
 • Kayıtları tamamlanan öğrenciler ..../..../2020 itibari ile ogr.nku.edu.tr adresinden öğrenci otomasyon sistemine Kullanıcı adı: Öğrenci Numarası ve Şifre: T.C Numarası ile giriş yapabilirler.

 

Öğrenci İşleri Telefon Numaraları için TIKLAYINIZ