Tıp Fakültesi
2014-08-14

2014-2015 Eğitim Yılı İntörn Doktor Oryantasyon Eğitimi2014-2015 Eğitim Yılı İntörn Doktor Oryantasyon Eğitimi

    İntörn doktorlara, Dönem 6 eğitim programı başında uyum programı düzenlenecektir. Bu programda aşağıda sıralanan konular ele alınacaktır. Program 20 Ağustos Çarşamba günü, morfoloji binasında planlanmakta olup aşağıdaki konular ele alınacaktır.

 

09.30

Açılış

 

10.00-11.30

Temel ve İleri Yaşam Desteği (Acil Tıp)

Yrd.Doç.Dr.İsmail Tayfur

11.45-12.15

Hekimin Yasal Sorumlulukları (Adli Tıp AD)

Yrd.Doç.Dr.Bahadır Kumral

13.30-14.00

Enfeksiyon kontrol kuralları, tıbbi atıklar, evsel atıklar ve geri dönüşümlü atıklarla ilgili kurallar

Prof.Dr.İlknur Erdem

14.15-14.45

Laboratuvarlar için Örnek Alma ve Gönderme (Mikrobiyoloji AD)

Prof.Dr.Aynur Eren Topkaya

15.00-15.30

Çalışan sağlığı ile ilgili kurallar (Halk Sağlığı AD)

Yrd.Doç.Dr.Gamze Varol Saraçoğlu

15.45-16.15

Radyasyon güvenliği kuralları(Radyoloji AD)

Doç.Dr.Bozkurt Gülek

 

                                                                                              DÖNEM-6 KOORDİNATÖRLÜĞÜ