Tıp Fakültesi
2019-03-26

Tıp Fakültemiz Koşullu Akreditasyon Hakkı Kazandı 

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluna (UTEAK) yapılan başvuru ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tıp Fakültemiz Koşullu Akreditasyon hakkı kazanmıştır.

Fakültemiz, Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel etik değerlere sahip, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını önceleyerek doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapan, çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında kendini geliştirerek iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunan yetkin hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefimiz doğrultusunda Tıp Fakültemizin Lisans eğitimi akreditasyon başvuru sürecinde, ülkemizde tıp fakültelerinde verilen eğitim ve öğretiminin geliştirilmesini ve yüksek standartlara sahip olan fakültelerin akredite edilmesini temel amaç edinen Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, 10-14 Şubat 2019 tarihleri arasında üniversitemize ziyaret gerçekleştirmiştir. Tıp Fakültemiz, bu ziyaret süreci sonunda 01.01.2019 tarihiden itibaren Koşullu Akreditasyon hakkı kazanmıştır.