Tıp Fakültesi

Öğretim Üyelerinin Sürekli Yenilenme ve Gelişim Toplantıları

Tıp veritabanları kullanımı ve bilgilendirme toplantısı