Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan, üretken ve ülkesini tüm dünyada başarı ile temsil edebilen üstün nitelikli hekim, mikrobiyolog ve bilim adamı yetiştirmek. Sahip olduğumuz deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgiyi toplum yararına sunmak, danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyonumuz

Topluma hizmet, nitelikli eğitim–öğretim ve bilimsel araştırmalar, mikrobiyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık, ülke kalkınmasına katkı, üstün nitelikli hekim ve mikrobiyolog yetiştirmek, rutin hizmette; bölgemizin ve ülkemizin gereksinimlerine cevap verebilecek gelişmiş teknolojileri kullanan, dünyaca kabul görmüş referans testler uygulayan, kalite kontrol ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak çalışan referans laboratuar özelliğini kazandırabilmektir.


Eğitim Etklinlikleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dönem II ve III öğrencilerine mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji derslerini vermektedir. Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile gelen araştırma görevlilerine eğitim programları çerçevesinde mesleki yeterlilik diploması kazandırmaktadır.

 

FÖYLER

Dönem 2 Pratik 1 (Laboratuvar Çalışma İlkeleri, Araç ve Gereçler)

Dönem 2 Pratik 2 (Boyama Yöntemleri ve Besiyerleri)

Dönem 2 Pratik 3 (Gr Koklar)

Dönem 2 Pratik 4 (Gr- Koklar)

Dönem 2 Pratik 5 (Non-Fermentatif Gr - Bakteriler)

Dönem 2 Pratik 6 (Enterik Bakteriler)

Dönem 2 Pratik 7

Dönem 2 Pratik 8

Dönem 2 Pratik 9

Dönem 2 Pratik 10 (Parazitoloji)

Dönem 2 Pratik 11

Dönem 2 Pratik 12

Dönem 3 Pratik 1 (Kan Örneklerinin İncelenmesi)

Dönem 3 Pratik 2

Dönem 3 Pratik 3

Dönem 3 Pratik 4

Dönem 3 Pratik 5

Dönem 3 Pratik 6

Dönem 3 Pratik 7

Dönem 3 Pratik 8


Bilimsel Etkinlikler

Anabilim Dalı'nda bakteriyoloji, mikoloji, antimikrobiyal direnç testleri, seroloji ve moleküler mikrobiyoloji konuları ağırlıklı olmak üzere çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar sıklıkla multidisipliner niteliktedir.


İletişim

Prof. Dr. NURİ KİRAZ

nkiraz@nku.edu.tr

(0282) 250