Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum


Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ:

Evrensel bilgi birikimine katkıda bulanabilecek, etik değerlerin gözetildiği, bilimsel araştırmaların yapıldığı; nitelikli iletişim kurabilen, liderlik becerisine sahip, hastalara üçüncü basamak düzeyinde hizmet verebilen ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olmaktır.

VİZYONUMUZ:

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu açısından öncü; ulusal ve uluslararası tanınan ve tercih önceliği olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları arasında yerini almak.


Eğitim Etklinlikleri

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ:

Lisans Eğitimi: Anabilim dalımızda fakültemiz 3. Sınıf öğrencileri teorik dersler ve uygulamalı eğitim almaktadır.  4. Sınıf öğrencileri stajları boyunca öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gözetiminde her türlü cerrahi ve klinik aktiviteye bizzat katılmaktadırlar. Bu öğrencilerin eğitimleri hastanemiz doğumhane, poliklinikle, ameliyathane ve servislerde hasta başında yapılmaktadır. Stajyerlerimiz teorik derslerin yanında hasta takibi sorumluluğu da almakta, araştırma görevlileri kontrolünde pratik uygulamalar yapmaktadır. Öğrencilerimize anamnez alma, jinekolojik muayene, ultrasonografi değerlendirme, servikal tarama testleri uygulama becerisi kazandırılmaya çalışılmakta ve teorik seminerler, klinik araştırma eğitimleri verilmektedir.

Uzmanlık Eğitimi: Hastanemizde uzmanlık eğitimine fazlasıyla önem verilmektedir. Amacımız; sürekli araştıran, hasta ve meslektaşlarıyla iyi iletişim kurabilen, cerrahi nosyonu kazanmış, toplum bilinci yüksek, klinik ve cerrahi beceri ve tecrübesi yüksek hekimler yetiştirmektir.

Kliniğimizdeki Birimler:

 1. Jinekoloji : Polikliniğimizde her yaştan çeşitli şikayetlerle gelen geniş bir hasta popülasyonumuz mevcuttur. Endometrioma (çikolata kistleri), yumurtalık kistleri, myom (rahmin iyi huylu kitleleri), anormal adet kanamaları, kadın genital yol enfeksiyonları, menopoz tanı ve tedavisi uygulanmaktadır. Mevcut tedaviler ayaktan polikliğimizce takip edilmekte olup en güncel yaklaşımlar benimsenmiştir. Gerek görüldüğünde servisimize yatış yapılmak suretiyle hastalarımız takip edilmektedir.

Kliniğimizde yapılan jinekolojik ameliyatlar:

 1. Laparoskopik (kapalı) histerektomi
 2. Laparoskopik myomektomi
 3. Laparoskopik kistektomi
 4. Laparoskopik salpenjektomi (tüplerin alınması)
 5. Laparoskopik tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması)
 6. Laparoskopik derin endometriozis cerrahisi
 7. Total abdominal histerektomi
 8. Bartholin apse çıkarılması
 9. Tubaoveryan abse cerrahisi
 1. Ürojinekoloji : İdrar kaçırma; rahim, mesane ve bağırsak sarkmaları (uterin prolapsus, sistosel, enterosel/rektosel) şikayetiyle gelen hastalar polikliğinimizce tanıları konulup medikal veya cerrahi tedavi edilmektedir. Cerrahiler vajinal veya laparoskopik(kapalı) olarak yapılmaktadır. Kliniğimizde uygulanan ürojinekolojik pelvik rekonstrüktif ameliyatlar şunlardır:
  1. TOT(transobturator tape)
  2. TVT(tension free vaginal tape)
  3. Vajinal histerektomi
  4. Korpografi anterior / posterior
  5. Laparoskopik sakrokolpopeksi
  6. Laparoskopik lateral süspansiyon
  7. Laparoskopik Burch
  8. Mccall Kuldoplasti
  9. Perineal cisim onarımı
  10. Le forte
  11. Paravajinal onarım
 2. İnfertilite : Çocuk sahibi olmak isteyen evli çiftlerde kısırlığa sebep olabilecek hastalıklar kliniğimizde araştırılmakta olup bunların medikal ve cerrahi tedavisi tarafımızca uygulanmaktadır. Sebebi açıklanamayan infertil hastalarda intrauterin inseminasyon (IUI-aşılama) tedavisi uygulanmaktadır. İn vitro fertilizasyon (IVF-tüp bebek) tedavisi uygulanacak olan hastalar tanısal amaçlı histeroskopik ve laparoskopik girişimler için tarafımıza yönlendirilmektedir. Tedavi öncesi gebeliğe elverişli hale getirmek amacıyla cerrahi olarak polip/myom/kist vb oluşumlar çıkarılmaktadır. Üroloji ile korele olarak infertil hastalara hizmet verilmektedir.
 3. Jinekolojik Kozmetik Cerrahi : Hastanemizde öğretim  görevlisi kadromuz tarafından perineoplasti ve vajinoplasti yapılmaktadır. Cerrahi sonrası oluşan skarlarda revizyon cerrahisi uygulanmaktadır.
 4. Cinsel Terapi Polikliniği : Kadın seksüel disfonksiyon tanılı hastalar polikliniğimizde Psikiyatri ve Üroloji Anabilim Dalları ile körele şekilde takip edilmektedir. Hastanemizde hizmet verilen bazı seksüel disfonksiyon tanıları aşağıdadır:
  1. Ağrılı cinsel ilişki (disparoni)
  2. Vajinismus
  3. Cinsel aversiyon (tiksinti) bozuklukları
  4. Non-koital (cinsel ilişkiden bağımsız) genital ağrı bozuklukları
 5. Jinekolojik Onkoloji : Kliniğimiz Trakya Bölgesi’nde onkolojik tarama, tanı ve tedavi konusunda referans merkezi konumundadır. Jinekolojik onkoloji polikliniğinde, servikal ve meme kanseri taraması ve ailesel kökenli kanser taraması amaçlı genetik inceleme yapılmakta, kadın genital tümörleri (rahim ağzı, rahim, yumurtalık ve vulva) tanıları konulup her hafta Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Patoloji, Genel Cerrahi, Radyoloji ve diğer cerrahi anabilim dallarının katıldığı multidisipliner onkoloji konseylerinde tedavi yaklaşımları güncel bilgiler doğrultusunda planlanmaktadır. Kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi kararı çıkan hastalara ivedilikle gerekli tedavi uygulanmaktadır. Kliniğimizde yapılan jinekolojik onkolojik cerrahiler şunlardır:
  1. Konizasyon (rahim ağzı çıkarılması)
  2. Laparoskopik Debulking (total histerektomi bilateral salpingooferektomi pelvik/paraaortik lenf nodu diseksiyonu omental örnekleme appendektomi)
  3. Laparotomi , posterior eksanterasyon (ileri evre tümörlerde Genel Cerrahi ve Üroloji Anabilim Dalları ile birlikte kolektomi, low anterior rezeksiyon, radikal sistektomi, üreter rezeksiyonu gerekli olgularda yapılmaktadır)
  4. Wertheim Prosedürü (Tip 2 Histerektomi Vajen 1/3’ünün uterus ile birlikte çıkartılması)
  5. Radikal Vulvektomi
  6. Komplet Sitoredüksiyon ( Gözle görülen tüm tümör hücrelerinin çıkartılması)

Kliniğimizde son bir sene içerisinde 38 Endometrium Kanseri ve 15 ileri evre Yumurtalık Kanseri cerrahisi yapılmıştır. Primer kliniğimize başvuran ve dış merkezlerden tarafımıza refere edilen 100’ü aşkın jinekolojik onkoloji hastası hastanemizde takip ve tedavilerini sürdürmektedir.

 1. Obstetri : Antenatal polikliniğimizde rutin gebe takibi, anomali taraması, gebelik tarama testleri yapılmaktadır. Normal spontan vajinal doğum ve gereklilik saptanması halinde sezaryen ile doğumlar gerçekleşmektedir. Geçirilmiş sezaryen, gebelik zehirlenmesi(preeklampsi/eklampsi), bebeğin eşinin erken ayrılması(dekolman plasenta), plasenta yerleşme anomalileri(akreata, inkreata, perkreata) gibi riskli gebeliklerin sonlandırılmasında kliniğimiz Trakya Bölgesi’nde üst düzey referans merkezidir. Hastanemizde gebe okulu bulunmaktadır. Bu birimde doğum öncesi eğitim verilmekte olup gebeler doğuma hazırlanmaktadır. Doğum sonrası lohusalık döneminde doğum sonrası ve emzirme eğitim hizmetimiz bulunmaktadır.
 2. Perinatoloji : Riskli gebelik kliniğimiz açılmış olup gebeliğin 20-24. Haftalarında yapılan üç boyutlu detaylı ultrasonografi hizmeti verilmektedir. Tarama testlerinde risk tespit edilen hastalara gebelikte gerekli tanı testleri (amniosentez, kordosentez, koryon villus örneklemesi) yapılmaktadır. Anomali saptanan gebelikler Kadın Hastalıkları ve Doğum, Neonatoloji, Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Tıbbi Farmakoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji Anabilim Dallarının katıldığı Perinatoloji Konseyi’nde değerlendirilip son tıbbi çalışmalar neticesinde izlem veya tedavi planları yapılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan obstetrik cerrahiler :

 1. Tıbbi tahliye ( 10 haftadan küçük gebeliklerde tıbbi gerekçe bulunması halinde)
 2. Normal spontan vajinal doğum
 3. Müdahaleli (vakum/forseps uygulaması) vajinal doğum
 4. Sezaryen
 5. Postpartum histerektomi
 6. Uterin arter ve hipogastrik arter bağlanması
 7. Plasenta insersiyon anomalilerinde organ koruyucu cerrahi
 1. Anne Hastalıkları Polikliniği : Hastanemizde tüm maternal hastalıkları takip edilmektedir. Gebelik sırasında olduğu gibi gebelik sonrasında da sistemik hastalıklar dahiliye ile korele olarak takip edilmektedir. Diyabetik annelerimiz endokrinoloji, preeklampsi/eklampsi öyküsü olan anneler kardiyoloji polikliniği, epilepsi tanılı anneler nöroloji ile birlikte değerlendirilmektedir. Bir sonraki gebeliklerinde de olası gestasyonel(gebelikle ilgili) hastalıklarla ilgili bilgilendirilmekte ve koruyucu hekimlik yapılmaktadır.


Bilimsel Etkinlikler


İletişim

Prof. Dr. ÇETİN ÇAM

cetincam@nku.edu.tr

(0282) 250