Tıp Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu 

        Kurul Üyeleri 

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf
Doğukan Şahin Tolga Toraman Nuriye Kandemir (Sekreter) Sümeyye Özdemir (Başkan) Busenur Buldu Osman Kosta
  Gonca Tanrıkulu Semanur Öztürk Yıldızay Özcan Hanife Yağız Çağla Selen Korkmaz
  Öymen Gündüz Samet Kamat Enes Subaşı Dilara Apaydın  
    Ömer Salih Doğan Sude Güzel Samed Aydın  
    Emre Gür Zeynel Utku Reyhan    
    Mısra Ermiş      
    Berkay Toprak      
    Alper Kaan Evcimen      
    Kerem Demir      

 

MÖTEÖK - Kurul ve Komisyonlarda Yer Alan Öğrenciler

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

 

ÖDR – Eğitim programı yapı ve İçeriği

 

Osman Kosta

Dilara Apaydın

Sümeyye Özdemir

Gonca Tanrıkulu

ÖDR - Program Değerlendirme

 

Samed Aydın

Enes Subaşı

Semanur Öztürk

ÖDR – Öğrencilerin Değerlendirilmesi

 

Çağla Selen Korkmaz

Tolga Toraman

Nuriye Kandemir

 

ÖDR – Amaç ve Hedefler

 

Mısra Ermiş

Öymen Gündüz

ÖDR – Öğrenciler

 

Zeynel Utku Reyhan

Emre Gür

ÖDR – Altyapı ve Olanaklar

 

Yıldızay Özcan

Berkay Toprak

ÖDR – Sürekli Yenilenme ve Gelişim

 

Sude Güzel

Doğukan Şahin

 

Sorumlu Öğretim Üyesi : TEAD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Yönerge : Tekirdağ NKU Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (13.06.2018)

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Toplantıları

Toplantı Tarih - Saati  Toplantı Yeri  Toplantından Notlar Toplantı Fotoğrafları 
05.11.2018 Pazartesi 17:00 - 18:00 Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu’na mevcut katılımın oy birliği ile Gökhan Koç başkan
seçilmiştir. Alt çalışma kollarına görevli öğrenciler her birinde dört kişi olacak şekilde paylaştırılmış
olup dönemlerin eşit dağılmasına dikkat edilmiştir. Toplantı tutanağı için tıklayınız.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
27.11.2018 Salı 13:30 Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Anfi V Dönem III öğrencilerinin akreditasyon süreci ile ilgili akran eğitimi yapıldı. Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
11.12.2018 Salı 17:00 - 18:00 Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi
Mezun öğrenciler ile iletişime geçilerek organizasyon düzenlenmesi üzerine konuşuldu. Tüm dönemlere yapılacak olan akreditasyon tanıtımlarının planlanması gerçekleştirildi.
Anket sonuçlarından elde edilen dönütlerde genel cerrahi stajının 8 haftaya çıkarılması ve anestezi
ve reanimasyon, genel cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları staj bloğundan enfeksiyon hastalıklarının ayrılmasına yönelik talepler gündeme getirildi. Check listlere yapılması istenilen düzenlemeler üzerine konuşuldu.
Yapılması planlanan dekan-intörn öğrenci buluşması ve intörnler için akreditasyon sürecinin nasıl işleyeceği üzerine bilgilendirmeyi amaçlayan toplantı düzenlendi. 30/11/2018 tarihli Ölçme ve Değerlendirme toplantısına katılan arkadaşlar konuşulanları aktardı. 
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
25.12.2018 Salı 16:30-17:30 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
10-14 Şubat tarihinde gerçekleşecek değerlendirme ziyareti ile ilgili Doç. Dr. Gülsüm Özkan
hocamız sunum gerçekleştirdi. Ziyaret öncesi yapılacak brifing, fakültenin hazırladığı Öz
Değerlendirme Raporu kapsamında, standartlarla ilgili bilgileri kapsayan bir sunum şeklinde
olacak. Bütün öğretim üyeleri ve öğrenciler davet edilebilir, kanaat tüm öğrencilerin katılması
yönünde oldu. 15 kişilik bir öğrenci listesi oluşturularak kurula verilecek. Son olarak akran eğitimi
çalışmalarına devam edildiği yönünde bilgi paylaşımı yapıldı.
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
 
21/02/2019 Perşembe 18:00-19:00 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğle arasında yemekhanede oluşan sıranın çözülmesine yönelik talepler değerlendirildi.
Hastanedeki kadın doğum dersliğinde yetersiz oturma sırası olduğu belirtildi.
Simülasyon üzerinden eğitimin avantaj, dezavantajları ve uygulanabilirliği üzerine yorumlar
yapıldı.
Değişiklikler konusunda alınacak geribildirimlerin MÖTEÖK aracılığı ile detaylı birşekilde
yönetime iletilmesi konusuna değinildi.
Anatomi pratik derslerindeki maket sayısının yetersizliği yönünde bildirimler olduğu iletildi.
İntörn ve stajyer kartlarında ayrımın belirtilmesi, ‘intern doktor’ yazması talebi iletildi.
Stajyerler için dolapların düzenlenmesi konusunda yapılan yazışmalar hala devam
etmekte.
Dönem 4’de alınan Enfeksiyon Hastalıkları stajının süresinin yetersiz olsuğu yönünde
bildirimler var.
Öğrencilerin hasta bilgi sistemine sınırlı erişiminin olması yönünde fikir paylaşıldı.
Akşam saatlerinde geç çıkmayı gerektiren stajlarda hastanede kalan stajyerler için yemek
sağlanması talebi dekanlığa iletilecek.
 
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
 
03.02.2019 Pazar 20:00-12:30 ÜNYELİLER pasta&cafe
Katılımcı öğretim üyeleri tarafından MÖTEÖK’e ziyaret öncesi genel bilgilendirme yapıldı.
- Kurulumuzun bu haftaki yol haritası çizildi. Buna göre;
 Tüm dönemlere kısa sunumlar/hatırlatmalar yapılması
 Akreditasyon ile alakalı özet broşür incelenerek bastırılması
 Hazırlanan broşürlerin morfoloji binası içerisindeki açılacak olan standlarda sergilenmesi, okulda ilgili yerlere dağıtılması
kararlaştırıldı.
- Yabancı öğrencilerimiz için ayrı bir danışman öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında tartışıldı.
- Üniversitemiz sosyal organizasyonlarımızdan olan TEDx hakkında bilgilendirme yapıldı.
- Anket sürekliliği ve dönütleri hakkında konuşuldu.
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi internet sitesi incelendi.
 
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
27/03/2019 Çarşamba 17:30-20:00 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
1,2,3. sınıflar için hazırlanan yönerge incelenip düzenlemeler yapıldı.
Tüm dönem koordinatörlerinden oluşacak kurul için hazırlanan yönerge incelendi.
Raportör değişimi konusu katılımın tam olduğu başka bir toplantıya ertelendi.
Her dönemin genel sorunları ve ihtiyaçları gündeme getirildi; 1. dönem için gündemlerden
birisi öğrenim hedeflerinin her ders için öğretim görevlisi tarafından ders başında
belirtilmiyor olması. Bir diğer konu, KEG sınavlarının bir sonraki haftanın KEG dersinin
sonunda yapılması devamsızlık hakkını ortadan kaldırdığı için bunun düzenlenmesi
yönünde talep olmasıydı. Aynı durum 2. dönem için de geçerli. Ayrıca 2. dönemin seçmeli
derslerinin ölçme değerlendirmesinde hocalara bağımlı olarak not dağılımlarında
adaletsizlik olduğu yönünde şikayetler olduğu iletildi. 4. Dönemin dersliklerindeki
havalandırma problemi var. Bir başka dekan-öğrenci buluşması talebi gündeme geldi.
 
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
 
11/09/2019 Çarşamba 12:30-13:00  
Enfeksiyon Hastalıkları stajının 5. sınıftan 4. sınıfa alınmasıyla beraber stajı alıp sınavına 4.
sınıfta girenlerden tekrar sınava girmesi gerektiği konusuna itirazlar değerlendirildi.
4. sınıf dersliklerinin havalandırma yetersizliğine yönelik itirazlar iletildi.
Tıp Fakültesi internet sayfasındaki 3. sınıfa ait akademik takvimde 2019-2020 şeklinde
düzeltilmesi gereken tarih yanlışlığı gündeme geldi.
 
Toplantı tutanağı için tıklayınız.
 
19/02/2020 Çarşamba 17.30-19.30  

Dekan öğrenci buluşmaları ve MÖTEÖK’e olan katılım azlığı hakkında görüşler alınıp yorumlar yapıldı.

Yapılan oylama sonucu oy birliği ile  Sümeyye ÖZDEMİR başkan seçildi

Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Nuriye KANDEMİR sekreter seçildi.

Anket değerlendirmeleri hakkında konuşulup önemi belirtildi.

Kurulan komisyon kadrolarına son şekiller verilip düzenlendi.

Verilen öğrenim hedeflerinin ne kadarının doğru yapıldığına dair kişisel istatistiklerin öğrencilerle paylaşılması talep edildi.

Sınav sorularının açıklanış metodunun çok uygun olmadığı, sorular okunurken çok uzun zaman aldığı için soruların tam olarak okunamadığı, sonlara doğru aksaklıklar yaşandığı ve  bu duruma karşı bir alternatif üretilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantı tutanağı için tıklayınız.

 
12/03/2020  Perşembe 18.00-19.00  

Geçen toplantıda iletilen şikayet ve isteklerin dikkate alındığı belirtilerek hocalara teşekkür dilekleri iletildi.

Dönem 5’lerde tek stajı kalan kişilerin tek staj sınavı yapılarak geçmesi talep edildi.

Dönem 3’lerde geçen kurulda işlenen konunun bu kurulda tekrar edilmeyip sınavda sorumlu tutulması konusunda olan şikayetler belirtildi.

Dönem 4'lerde hastanelerdeki dersliklerdeki sıkışık oturma düzeni ve sınıfların havasızlığı sebebi ile ders verimsizliği olduğu belirtildi. Klima ya da vantilatör istenmesi talep edildi.

Dönem 2’lerde fizyoloji ve histolojinin konularının birbiri ile uyuşmaması konusunda sorunlar dile getirildi.

Dönem 2’lerde en son kurul sınavında hangisi yanlıştır sorularının fazlalığının sorun oluşturduğu belirtildi.

Dönem 2’lerde Histoloji ve Anatomi laboratuvar Ders saatlerinin düzensizliği dile getirildi.

KEG derslerinde malzeme ve maket yetersizliği olduğu dile getirildi.

Dönem 1’lerde KEG sınavındaki meydana gelen aksaklık dile getirildi. Sınavlarda sınıf listesinin ikiye bölünerek sabah ve öğleden sonra olarak ayrılması talep edildi.

Amfi 1’in soğuk olması tekrar dile getirildi.

Dönem 1’lerin Ölçme değerlendirme toplantısının kısa sürmesi dile getirildi.

Lavobolarda olan tuvalet kağıdı,sabun...vb. malzemelerin eksikliği dile getirildi.

Dönem 1’lerin derslerine hocanın gelmeyeceğini geç bildirmesi konusunda şikayetler bildirildi.

 

Toplantı tutanağı için tıklayınız.

 
01.05.2020 Cuma   Toplantı tutanağı için tıklayınız.  
11.05.2020  Salı   Toplantı tutanağı için tıklayınız.  
02.03.2021  Salı  

Gündem Maddeleri ve alınan kararlar:

 1. Dönem 1 arkadaşlarımız ile olan iletişim kopukluğumuzun giderilmesi amaçlı MÖTEÖK tanıtımı yapılması ve komisyona katılımcı alınmasının gerekliliği belirtildi.
 2. Dönem 2'ler ve diğer preklinik dönemlerimiz ile okulumuzun iletişimini artırmak amaçlı Dekan-öğrenci buluşmalarının yapılması istenildi.
 3. KEYPS ile ilgili bazı kısımlarda yaşanılan aksaklıklar için iyileştirmeler yapılması talep edildi.
 4. KEYPS içerisinde yapılan değişimler ile ilgili hocalarımızı daha iyi bilgilendirilmesi talep edildi.
 5. Yapılan KEG değerlendirmelerinin yeterli olmadığı konusunda şikayetler dile getirildi.
 6. Okul sitesindeki MÖTEÖK ile ilgili bölümlerde güncellemeler yapılması istenildi.
 7. MÖTEÖK etkinliği konusunda ve iletişim azlığı konusuna vurgu yapılarak daha cok toplantı yapılması ve iyileştirmelere önem verilmesi istenildi.
 8. En kısa sürede tekrar bir toplantı yapılması ve hocalarımızın da bizlere eşlik etmeleri istenildi.

Toplantı tutanağı için tıklayınız.

 
26.06.2022  

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

22/06/2022 MÖTEÖK-DEKAN BULUŞMASI

 

TNKÜ Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu üyeleri, Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç 22.06.2022 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki maddeleri görüşmüştür.

 

 1. Öğrencilerden gelen Dönem II Kas İskelet Sistemi Ders Kurulunun Dönem I’e aktarılması isteği, daha önceki yıllarda denendiği, Anatomi Anabilim Dalı’nın ders ve laboratuvar düzenini zorladığı söylenerek red edilmesine,
 2. Okul kütüphanesinin yetersiz olması ve kütüphanede klimanın sorunlu olduğunun belirtilmesi üzerine; Dekanlık tarafından final döneminde çalışma ortamının artırılması için okul kütüphanesi yanındaki dersliklerin öğrencilerin çalışması açılmasının sağlanması için çalışma yapılmasına ve Fakülte kütüphanesinin her gece 00.00’a kadar açık kalmasının sağlanmasına,
 3. Öğrencilerin hastanede personel tuvaletlerini rahatça kullanılabilmesi için Başhekimlikle görüşülmeye, öğrencilerin de başhekimliğe bu konu ile ilgili başvurmasına,
 4. Alandışı seçmeli ders sınavları ile Kurul sınavlarının çakışması nedeniyle 2021-2022 Eğitim döneminde öğrencilerin mağduriyet yaşamalarının belirtilmesi üzerine Alandışı derslerin sorumlu öğretim üyeleri ile bu konunun görüşülmesine,
 5. Erasmus eğitiminde hibe kontenjanlarının artırılması konusunda talepte bulunulması üzerine, konu ile ilgili olarak Üniversite Erasmus Sorumlusu ile görüşülmesine,
 6. KEG derslerinde kullanılan maketlerin yetersiz ve eskimiş olmasının öğrenciler tarafından belirtilmesi üzerine, maketlerin yenileme çalışmalarının yapılmasına,
 7. Fakülte tanıtımı için öğrenci toplulukları ile Dekanlığın birlikte çalışmasına,
 8. KEYPS’te bulunan geri bildirim anketlerinin güncellenmesi çalışmalarının yapılmasına,
 9. TSH ve Bilim koridoru projelerinde yapılan listelerin uygun olmadığının öğrenciler tarafından  belirtilmesi üzerine, önümüzdeki dönemde gruplar belirlenirken belirtilen konulara  dikkat edilmesine, konunun Aktif Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilmesine,
 10. Program değerlendirme komisyonu ile MÖTEÖK arasında iletişim kopukluğu olduğunun belirtilmesi üzerine, Komisyonun konu ile ilgili bilgilendirilmesine ve toplantı tarihlerinin öğrencilerimize daha erken bildirilmesine,

 

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Toplantı tutanağı için tıklayınız.