Tıp Fakültesi
PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME) KOMİSYONU
Prof. Dr. Gülsüm ÖZKAN 
Prof. Dr. Savaş GÜZEL
Prof. Dr. İbrahim GÜNER
Prof. Dr. Çetin ÇAM
Doç. Dr. Bahadır BATAR
Doç. Dr. Sonat Pınar KARA 
Dr. Öğr. Üyesi Nurşen CİĞERCİ GÜNAYDIN
Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞİMŞEK
Samed AYDIN- Öğrenci Üye
Enes SUBAŞI - Öğrenci Üye
Semanur ÖZTÜRK - Öğrenci Üye

 

TNKÜ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU 

Yıl Rapor

TNKÜ TIP FAKÜLTESİ 2019-2020 PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU 

İNDİR....

TNKÜ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU 

İNDİR...

TNKÜ TIP FAKÜLTESİ 2021-2022 PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU 

İNDİR...

 

 

 

Program Değerlendirme Komisyonu (Geliştirme) Toplantı ve Alınan Kararları

Toplantı Tarih Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası Toplantı Görüntüleri
04.06.2018

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 • Fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders programının UÇEP uyum sonuçları değerlendirildi.
 • Programda çekirdek hastalık ve semptomların UÇEP ile % 100 örtüştüğü görüldü.
 • Ancak Mesleki beceri uygulamalarından özellikle acil hasta müdahalesi ile ilişkili olanların bir kısmının ilk 5 yılda yeterince verilemediği, ön Hekimlik döneminin bu uygulamalarda tutum kazanımı için yeterli olamayacağı için dönem 3’ de son kurula ACİL TIP ile ilişkili konuların eklenmesi ve dönem 5’e ACİL TIP stajı konulması,
 • Yine temel hekimlik uygulamalarındaki bazı yetersizliklerin AİLE HEKİMLİĞİ staj eksikliğinden kaynaklandığı, bu nedenle 5. Sınıfa AİLE HEKİMLİĞİ stajı eklenilmesi ile bu önemli eksikliği giderebileceği,
 • Dönem 4’de staj bloğu uygulamalarına başlanılmadan önce MESLEKLER ARASI İLETİŞİM/ETKİLEŞİM stajı eklenmesinin öğrencilerin mesleki gelişimi için önemli olduğu tartışıldı.

Tıp Fakültesi öğrenci geri bildirim anketleri değerlendirildi.

Dönem 1 anket sonucu;

 • Bir sonraki dersin, bir önceki dersle bütünlük oluşturulması,
 • Kurul sınavı öncesi bir hafta serbest çalışma imkanı verilmesi,
 • Danışmanlık sisteminin daha aktif olması,

Dönem 2 anketi sonucu;

 • Öğrenim hedefleriyle uyumlu ders anlatımı,
 • Sınav sonuçlarının erken açıklanması,

Dönem 3 anketi sonucu;

 • Öğrenim hedefleriyle uyumlu ders anlatımı,

Dönem 4 anketi sonucu;

 • İç hastalıkları staj süresinin yetersizliği

Dönem 5 anket sonucu;

 • Adli Tıp ve Çocuk Psikiyatri staj süresinin uzatılması,

Genel olarak tüm yıllar için öğrenci anketlerine öğretim üyelerini tek tek değerlendirme sağlayacak şekilde ekleme yapılması talebi tespit edilmiştir. Tıp Fakültesi Dekanlığına toplantıdaki tespitlerin sunulmasına karar verirmiştir.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
       
21.06.2018

BAĞLAM

1.SINIF

 • Derslik dışı bilgisayar kullanımı ve mekanlar yetersiz
 • Kantin hizmetleri yetersiz, fiyatlar yüksek
 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirme yetersiz
 • Öğrenci işleri birime ile ilgili sıkıntılar
 • Danışman öğretim üyeleri nin öğrencilerin akademik durumunu takip etmesi yetersiz

2. SINIF

 • Kantin hizmetleri ve temizliği yetersiz, fiyatlar yüksek
 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Derslerde akustik ses düzeyi ayarlanmalı
 • Ders dışı aktiviteler yetersiz
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel aktiviteler yetersiz
 • Öğrenci işleri birime ile ilgili umutsuzluk

3.SINIF

 • Dersliklerin ısınma ve havalandırması yetersiz
 • Ders dışı etkinlikler eksik
 • Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yetersiz
 • Kütüphanenin fiziki imkanları yetersiz
 • Kantin fiyatları yüksek
 • Yurtiçi ve yurtdışı aktiviteler yetersiz

 

GİRDİ

3. SINIF

 • Eğiticiler ders saatlerine uymuyor
 • Sınav soruları öğrenim hedefleri ile uyuşmuyor
 • Sınav soruları anlaşılır ifadelerle hazırlanmıyor
 • Eğitim yönteminde sorun var

EĞİTİM PROGRAMI VE ETKİNLİKLER

4. SINIF

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Beceri eğitimlerinde sıkıntı var

Genel Cerrahi

 • Beceri eğitimlerinde sıkıntı var
 • Eğiticiler ders saatlerine uymuyor

 

 

5. SINIF

Adli Tıp

 • Hasta başı eğitimle ilgili sorunlar

Beyin Cerrahisi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Ders saatlerine uyulmuyor

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Enfeksiyon Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Göğüs Cerrahisi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Göğüs Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor

Göz Hastalıkları

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor
 • Beceri eğitimi yapılmıyor

Nöroloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Radyoloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

Üroloji

 • Olgu temelli eğitim yapılmıyor
 • Hasta başı eğitim yapılmıyor

6. SINIF

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Staj başı eğitimin bilgilendirmesi yapılmıyor
 • Stajın öğrenci hedefleri verilmiyor

Genel Cerrahi

 • Staj başı eğitimin bilgilendirmesi yapılmıyor
 • Stajın öğrenim hedefleri dışında işlerin yapılması

 

 

İç Hastalıkları

 • Stajın eğitim sorumlusuna ulaşılamaması
 • Hemşirelerle ilgili sıkıntılar

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Stajla ilgili sorunlar
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.08.2018
PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI
1. Önceki toplantılarda saptanan ve Tıp Fakültesi Dekanlığına iletilen bazı altyapı
eksikliklerinin giderildiği tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla;
Çalışma salonuna 40 kişilik ek sandalye ve masa alınması,
Amfilerin ses ve ısınma sisteminin düzeltilmesi,
Kantin için Rektörlüğe bilgilendirir yazı yazılması şeklindedir.
Ancak mezun anketi yeter sayıda doldurulamadığı için değerlendirme yapılamadı.
2. Daha önce her dönem öğrencisinin anketlerde vurguladığı yurt dışı bilimsel çalışma
olanağı sunulması talebi için de Tıp Fakültesi Stratejik Planı oluşturulduğu ve planda
bu konuya yer verildiği görülmüştür.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.10.2018

2019 – 2020 öğretim yılı lisans öğrenci alımı kontenjanlarını belirlemek üzere toplanıldı. Bir sonraki toplantıya kadar konu ile ilgili görev dağılımları yapıldı.

Bir sonraki toplantı tarihi 17.10.2018 olarak belirlendi.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
23.10.2018
Araştırma Görevlisi 2019 yılı Nisan TUS kadrolarının belirlenmiştir.
 
Eğitime elverişliği açısından Dönem 1 için en yüksek kontenjan belirlenmiş olup, bir önceki yıldan kalan öğrencilerin sayısı, YÖS’dan gelen öğrencilerin sayısı ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin sayısı göz önünde bulundurularak 2019-2020 Eğitim yılı için ÖSYM kontenjanının 100 olması gerektiğine karar verilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.12.2018

06.12.2018 TARİHLİ PROGRAM DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 1. Şu ana kadarki Öğretim Üyesi anketlerinin, programın bileşenlerini değerlendirmede yetersiz olduğu saptandı ve bu nenle daha kapsamlı anketler üzerine çalışıldı. Yeni Öğretim Üyesi anketin web sitesinin en yakın zamanda konulmasına karar verildi.
 2. Mezun takip sisteminin Tıp Fakültesi web sitesinde ayrı bir sayfa olarak yapılmasına karar verildi.
 3. Önümüzdeki yılın staj kurullarının nasıl olacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
 4.  E-üniversite sisteminin danışman Öğretim Üyesinin danışmanı olduğu öğrencilerin başarı takibini yapabildiği görüldü. Bu konuda Öğretim Üyelerinin bilgilendirilmesi için Tıp Fakültesi Dekanlığına bilgi verildi.
 5. Her staj sonrasında staj temsilcileriyle eğitim yönetiminin toplantı yaptığı ve bu toplantılarda programın işleyişiyle ilgili bilgiler alındığı öğrenildi. Eğitim yönetimi ile öğrenci geri dönüşleri tartışıldı.
 6. Yarı yılda Öğretim Üyesi ve öğrenci geri dönüşlerinin değerlendirilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
15.01.2019

15.01.2019 TARİHLİ PROGRAM DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 1. Öğretim Üyesi ve öğrenci anketleri değerlendirilmiş olup aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitlerin Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Lisans Eğitim Öğretim Komisyonuna sunulmasına karar verilmiştir.

 

Öğretim üyesi anketlerinde tespit edilenler

 • Genel olarak araştırma faaliyeti için fiziki altyapının eksikliği ve bununda çalışma koşullarının etkilediği,
 • Özellikle hastanede güvenlik personeli ve sekretarya yetersizliği,
 • Akademik personel sayısının azlığı ve niteliğinin eksikliği,
 • Akademik personelin ortak vakit geçirebileceği ve kaynaşmanın sağlanabileceği ortamların sağlanamaması olarak görülmüştür.

Öğrenci anketlerinde tespit edilenler

Dönem I

 • KEG sınavlarının zamanı ve süresinin zaman kaybına neden olmasından dolayı yapılandırılması gerektiği,
 • Dönem I Kurul II Tıbbi Biyokimya derslerinin yerleştirilmesine tekrar bakılması gerektiği,
 • Laboratuvar derslerine aktif katılımın sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

Dönem II

 • KEG sınavlarının zamanı ve süresinin zaman kaybına neden olmasından dolayı yapılandırılması gerektiği,
 • Öğrenim hedeflerinin kurul öncesi verilmesine özen gösterilmesi gerektiği,
 • Bilim koridoru içeriğinin değiştirilmesi,

Dönem III

 • Öğrenim hedeflerinin kurul öncesi verilmesine özen gösterilmesi gerektiği,
 • Ders saatine öğretim üyeleri tarafından zamanında riayetin sağlanması,
 • Isınma sorununun giderilmesi,
 • KEG sınavlarının zamanı ve süresinin zaman kaybına neden olmasından dolayı yapılandırılması gerektiği,

Dönem IV

 • Pediatri stajına ait pratik ders saatinin az, teorik ders saatinin fazla olduğu,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğumu AD’na ait öğretim üyesi sayısının azlığı,
 • Genel Cerrahi stajı süresinin yetersizliği tespit edilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
20.03.2019
 1. Öğrenim programı ile ilgili anket sonuçlarının ve geribildirimlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için iş paylaşımı yapıldı.
 2. Bir sonraki toplantı tarihi 25.03.2019 olarak kararlaştırıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
25.03.2019
 
Alınan Kararlar ve Sonuçlar
 • Her bir dönemdeki anketler ve görüşler tartışıldı.
 • Öğretim üyeleri ve öğrenci anketleri değerlendirilerek öneri raporu hazırlandı (EK-II).
 • Rapor haline getirilen verilerin ilgili komisyonlara iletilmek üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına sunulmasına karar verildi.
 • Komisyon toplantı takvimi şu şekilde belirlendi:
  • 30 Nisan 2019
  • 28 Mayıs 2019
  • 25 Haziran 2019
  • 30 Temmuz 2019
  • 27 Ağustos 2019
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
30.04.2019

Alınan Kararlar ve Sonuçlar

 • Eğitim öğretim yılında yapılan anketlerin geçerlilik-güvenirlik testleri ile değerlendirilmesi için programcı firma ile görüşülmesine karar verildi.
 • Bir dahaki toplantıya kadar anket soruları ile ilgi araştırma yapılmasına karar verildi.
 • Eğitici anketinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar revize edilmesine karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
29.05.2019

Gündem Maddeleri:

1. Program değerlendirme komisyonu tarafından yeni programın hazırlanması sürecine katkı sunmak maksadıyla hazırlanarak dekanlığa iletilen değerlendirme raporunun, yeni ders programı üzerine etkisinin değerlendirilmesi.

2. Bu sene tespit ettiğimiz, özellikle geliştirmeye açık yönleri fazla olan kurul ve stajlarla ilgili değerlendirmenin erken tespiti için yöntem belirlenmesi.

3. Dekan öğrenci ve dekan öğretim üyesi buluşmalarına dair bir takvim önerisi hazırlanması

4. Program değerlendirme komisyonunun 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi hedeflerinin ve eylem planının belirlenmesi.

5. İstatiksel analizlerin hazırlanması ve raporlanması.

6. Görüş ve öneriler.

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
02.10.2019
Gündem Maddeleri
1. Komisyon toplantı takviminin oluşturulması.
2. Eğitici Değerlendirme anketlerinin yenilenmesine.
3. Geliştirilmeye açık staj bloklarının takibi ile ilgili görev dağılımı yapılması.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
05.12.2019

05.12.2019 tarihli Program Değerlendirme (Geliştirme) Kurulunun Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. 2019-2020 Eğitim yılına ait yapılan anket çalışmalarının incelenerek bir sonraki toplantıya kadar rapor oluşturulması,
 2. ÖDR’nun tekrar gözden geçirdi.
 3. Daha önceden belirlenen toplantı takvimine ek olarak 19.12.2019 tarihinde ara toplantı yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
24.12.2019

24.12.2019 tarihli Program Değerlendirme (Geliştirme) Kurulunun Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Program Değerlendirme Komisyonu Değerlendirme Raporu
 
Dönem I, II, III değerlendirmesi
 
Eksiklikler
 
1. Öğrenci anketleri yeterli sayıda doldurulmuş ancak eğitici anketlerinin doldurulmadığı
saptanmıştır.
2. Öğrenim hedefleri tüm eğiticiler tarafından verilmediği bildirildi.
3. Program ders saatlerinin sık şekilde değiştirilmesi, ders saatlerine uyulmaması ve
ertelenmelerin yeterince duyurulmaması
4. Komisyon Dönem I ve II’de öğrencilerin kurula dahil edilmesi uygundur.
5. Dönem I ve II’de ki öğrencilerin program değerlendirme Komisyonuna dahil edilmesi
uygundur.
 
Dönem IV, V, VI değerlendirmesi
 
Eksiklikler:
 Öğrenci anketleri sınırlı sayıda doldurulmuş ancak eğitici anketlerinin doldurulmadığı
saptanmıştır. Bu nedenler sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün olmamıştır.
 
Dönem IV İç Hastalıkları stajı için
 
Güçlü Yönleri: Romatoloji, Endokrinoloji, Nefroloji gibi stajlarda polikliniklerde primer
olarak görevler aldık. Stajyer öğrencilerin hasta ile yakın olması çok faydalı bulundu. Bunun
tüm stajlara yayılması istendi. Romatolojide öğrenci polikliniği yapılması çok iyi bulundu.
Eksiklikler
1. Beceri eğitimleri için materyal ve donamım yeterli değildi.
 
2. Hasta başı eğitimler için kaynaklar yeterli değil.
3. Dersin içeriği için zaman yeterli değildi.
4. Ders programı yoğunluğu haftalara göre dengeli dağıtılmamış (Son hafta ders yoğunluğu
çoktu ve ilk haftalar daha boştu)
5. Staj pratikleri arttırılabileceği ve içeriği daha çok doldurulabileceği önerilmiş.
 
Ürojinekoloji Stajı, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları stajı, Genel Cerrahi / Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Bloğu
 
 Genel olarak bir sorun yok. Yanlızca Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında
eğitici yetersizliği sorun olarak iletildi.
 
Dönem V değerlendirmesi
 
Nöro-psikatri Staj Bloğu
1. Staj içindeki Anabilim Dalı yoklamalarının dersin veya uygulamanı yapıldığı alanda
ve anda verilmesi.
2. Staj bloğu içindeki Anabilim Dallarının yoklamalarının, staj bloğu dersi veya
pratiğinin yapıldığı sırada, diğer 2 staj bloğu yoklamalarının verilmesinin istendiği
belirtilmiş. Kliniklerin ayrı katta olmasından dolayı öğrencilerin yoklama stresine
girdiklerini ve staj verimliliğini düşürdüğünü belirtiyorlar.
3. Anabilim Dallarının staj bloğu içindeki derslerinin ve pratiklerinin karışık olmamasını,
staj bloğu derslerinin bir Anabilim Dalının ders ve pratikleri bittikten sonra diğer
anabilim Dallının ders ve pratiklerini yapmalarının daha uygun olacağını belirtiyorlar.
 
Temel Hekimlik Bloğu, Seçmeli staj bloğu, Duyu Bilim Bloğu
1. Sorun Yok
Kardiyoloji Bloğu
1. EKG dersine daha fazla zaman ayrılması
 
FTR, Ortopedi, Acil stajı
 
1. FTR stajının seçmeli staj bloğuna alınması önerilmiş
2. FTR yerine Radyoloji Anabilim Dalının eklenmesi
3. FTR ders notlarının fazla olduğu bildirilmiş
 
Dönem VI değerlendirmesi
 
 İç hastalıkları stajında gece nöbeti koşullarının 2 (iki) intörn için düzenlenmesi talep
edildi.
 
Seçmeli Staj Kurulları
 
 Seçmeli dersler için anketlerin yılda bir kez sene sonunda yapıldığı; seçmeli dersler ile ilgili staj
sonunda anket yapılmadığı görülmüştür. Seçmeli dersler için her staj sonunda anket yapılması ve
anket sonuçlarının değerlendirilmesi önerilir.
 
Alan içi Seçmeli Dersler
 
 Alan dışı seçmeli derslerin geri bildirim anketlerinin bulunmaması bu dersler için
değerlendirme yapılmasına olanak vermemiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
03.01.2020 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için dönem 1 kontenjanı belirleme çalışması yapılmış olup, 80 olarak belirlenmiştir. Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
15.01.2020
1. Program Değerlendirme (Geliştirme) Kurulu yönetmeliğinin iyileştirilmesi üzerine çalışıldı.
2. Bir sonraki toplantıya ilgili yönetmeliğin iyileştirilmesi adına iş bölümü yapıldı.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
10.03.2020 1.Program Değerlendirme (Geliştirme) Kurulu yönerge ve işleyişi taslağı oluşturuldu. Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
19.03.2020

Program Değerlendirme (Geliştirme) Kurulu 19.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır; 

1. Program değerlendirme (geliştirme) kurulunun, görevleri ve Fakültemiz program değerlendirme modeli ile ilgili kurul üyelerine Prof. Dr. Burcu Tokuç tarafından sunum yapıldı
2. Program Değerlendirme için girdi oluşturan öğrenci ve öğretim üyesi geribildirim anketlerinin, önümüzdeki yıl için gözden geçirilmesine ve revize edilmesine,
3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Program Değerlendirmesi için Kurul üyeleri arasında görev paylaşımının aşağıdaki biçimde olmasına,
1 ve 2. Sınıflar; Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Batar
3. Sınıf; Prof. Dr. lbrahim Güner
4. Sınıf; Dr. Öğr. Üyesi Nurşen Ciğerci Günaydın
5. Sınıf; Dr. Öğr. Üyesi Sonat Pınar Kara
6. Sınıf; Prof. Dr. Çetin Çam
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
04.05.2020
 1. Önümüzdeki yıl için hazırlanacak eğitim programın hazırlanması sürecine katkı sunmak maksadıyla değerlendirme raporu hazırlanmasına başlanmıştır. Dönem I, II, IV ve V öğrenci geribildirim anketleri değerlendirilmiş ve geliştirmeye açık yönler tespit edilerek rapor hazırlığına başlanmıştır.
 2. Bir sonraki toplantı tarihi 08.05.2020 Saat 11:00 olarak belirlenmiş olup, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
08.05.2020

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME) KURULU 08.05.2020 TARİHLİ UZAKTAN TOPLANTI KARARLARI

 1. Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılan toplantıda, önümüzdeki yıl için hazırlanacak eğitim programın hazırlanması sürecine katkı sunmak maksadıyla değerlendirme raporu tamamlanmıştır. Tüm dönemlerin anketleri incelenmiş olup, oluşturulan raporun dekanlığa sunulmasına karar verilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.02.2021 

Komisyonumuzca, 09.02.2021 Tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

 

 1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme (Geliştirme) Komisyonu Yönergesinin kontrolü yapıldı ve dekanlığa gönderilmesine karar verildi.
 2. 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılı için oluşturulan değerlendirme raporu incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
14.07.2021

Komisyonumuzca, 14.07.2021 Tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar bağlantıda verilmiştir.

 

Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
22.12.2021 
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME)

Program Değerlendirme (Geliştirme) Komisyonu 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 10.30 -12.30 saatleri arasında Dekanlık Toplantı Salonunda toplanıp, aşağıdaki gündem maddelerine görüşülmüştür.

Gündem

 1. "Program Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
 2. Komisyonumuzca 13.01.2022 Perşembe günü 12.00 -13.00 saatleri arasında 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı için ön değerlendirme toplantısı yapılması uygun görülmüştür.
 3. Program değerlendirme süreç işleyişi oluşturuldu, ilgili tutanakta sunulmuştur.
 4. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Program Değerlendirme Raporunda belirtilen değişiklik önerilerinin 2021-2021 Eğitim Öğretim Yılı eğitim programında yapılmış olup olmadığı incelenmiş olup, ilgili tutanakta sunulmuştur.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
13.01.2022
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME)
KOMİSYONU 13.01.2022 TARİHLİ TOPLANTI KARARI
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
06.06.2022
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME)
KOMİSYONU 06.06.2022 TARİHLİ TOPLANTI KARARI BAĞLANTIDA SUNULMUŞTUR.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  
09.06.2022

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME) KOMİSYONU 09.06.2022 TARİHLİ TOPLANTI KARARI

Program Değerlendirme (Geliştirme) Komisyonu 09 Haziran 2022 Perşembe günü 12.00 -3.00 saatleri arasında Dekanlık Toplantı Salonunda toplanıp, aşağıdaki gündem maddelerine görüşülmüştür.

Gündem

 1. 2021-2022 Eğitim Öğretim Program Değerlendirme (Geliştirme) Raporu” hazırlanması için Dönem III kurul değerlendirme raporları incelemesi yapılması,
 2. “2021-2022 Eğitim Öğretim Program Değerlendirme (Geliştirme) Raporu” hazırlanması son halinin verilmesi.

Karar

 1. 2021-2022 Eğitim Öğretim Program Değerlendirme (Geliştirme) Raporu” ekte belirtildiği kabule karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız Toplantı Fotoğraflarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
06.10.2022

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME (GELİŞTİRME) KOMİSYONU 06.10.2022 TARİHLİ TOPLANTI KARARI

Program Değerlendirme (Geliştirme) Komisyonu 06 Ekim 2022 Perşembe günü 12.30-13.00 saatleri arasında online toplanmış olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

Gündem:

 1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı program değerlendirme anketlerinin görüşülmesi.

Karar:

 1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı program değerlendirme anketlerinin Ek 1 ve Ek 2’de belirtildiği gibi kabulüne,
 2. Dönem 6 için yeni anket sorularının hazırlanması için çalışılmasına,
 3. 18 Ekim 2022 Salı günü saat 12.00 -12.30 arasında Dekanlık toplantı salonunda toplantı yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız  

2020-2021 Eğitim Öğretim Program Değerlendirme (Geliştirme) Raporu


 

 

 

İNDİR...