Tıp Fakültesi
2022-11-01

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Fakültemiz Ziyaret Edildi



 
Üniversitemizin “Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Çalışmaları” kapsamında Prof. Dr. Erdinç UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Arzu MALAK ve Strateji Geliştime Daire Başkanı Arzu ALKANAT ile Bil. İşl. Resul DOĞRU Fakültemizi ziyaret ettiler. 
 
Ziyaret sırasında Dekanımız Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Gülsüm ÖZKAN ve Fakülte Sekreterimiz Behcet ORHAN Fakültemiz hakkında genel bilgiler verdikten sonra web sayfasındaki güncellemeler ve kalite çalışmaları hakkında bilgi verdiler.  Prof. Dr. Erdinç UZUN, Eğitim Öğretim Komisyonu ve Kalite Elçileri ile birimin hedefleri, paydaşların sürece katılımı ve programların öğrenme çıktıları hakkında sorular sordu.  öğretim elemanları ve devamında öğrenciler ve idari personel ile özel görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, SGDB Arzu ALKANAT, Bil. İşl. Resul DOĞRU tarafından idari personele dokümantasyon, iş akışları, organizasyon yapısı ve görev tanımları hakkında bilgi verildi. Saha ziyareti sonunda tespitler ile ilgili sözlü çıkış bildirimi yapıldı. Dekanımız, ziyarete gelen Kalite Değerlendirme Ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.