Tıpta Uzmanlık Eğitim Komisyonu

 

Doç. Dr. Fatin Rüştü POLAT (Başkan)                                                                                                             

Prof. Dr. M. Metin DONMA

Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN

Doç. Dr. Cenk Murat YAZICI

Doç. Dr. Fatih HOROZOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Saliha BAYKAL

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih EROL