Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA   (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Dumrul GÜLEN

Yrd. Doç. Dr. Berna ERDAL YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Birol ŞAFAK

Arş. Gör.Dr. Mine AYDIN KURÇ

Arş. Gör. Dr. Ayşegül AKKOL

 

FÖYLER

20_Dönem 2. Pratik 1-Gr (+) Koklar

21_Dönem 2. Pratik 2-Gr (-) Koklar

22_Dönem 3. Pratik 1-Kan Örneklerinin İncelenmesi

23_KDS Mini PDÖ. Katılımcı

24_Dönem 2. Pratik 3-Enterik Bakteriler

25_Dönem 2. Pratik 4- Nonfermantatif Gram Negatif Bakteriler

26_Dönem 2. Pratik 5-Sporlu Bakteriler

27_Dönem 3. Pratik 2- Gastrointestinal sistem örneklerinin incelenmesi

28_Dönem 3. Pratik 3-Steril Vücut Sıvılarının İncelenmesi

 

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Misyonumuz

Bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan, üretken ve ülkesini tüm dünyada başarı ile temsil edebilen üstün nitelikli hekim, mikrobiyolog ve bilim adamı yetiştirmek. Sahip olduğumuz deneyim ve teknolojiden yararlanarak yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgiyi toplum yararına sunmak, danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyonumuz

Topluma hizmet, nitelikli eğitim–öğretim ve bilimsel araştırmalar, mikrobiyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık, ülke kalkınmasına katkı, üstün nitelikli hekim ve mikrobiyolog yetiştirmek, rutin hizmette; bölgemizin ve ülkemizin gereksinimlerine cevap verebilecek gelişmiş teknolojileri kullanan, dünyaca kabul görmüş referans testler uygulayan, kalite kontrol ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak çalışan referans laboratuar özelliğini kazandırabilmektir.

 

Eğitim Etkinlikleri:

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dönem II ve III öğrencilerine mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji derslerini vermektedir. Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile gelen araştırma görevlilerine eğitim programları çerçevesinde mesleki yeterlilik diploması kazandırmaktadır.

 

Bilimsel Etkinlikler:

Anabilim Dalı'nda bakteriyoloji, mikoloji, antimikrobiyal direnç testleri, seroloji ve moleküler mikrobiyoloji konuları ağırlıklı olmak üzere çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar sıklıkla multidisipliner niteliktedir.

 

İletişim:

Prof. Dr. Aynur EREN KAYA

Tel.0282 250 5581

Web: http://aetopkaya.nku.edu.tr/

e-mail: aetopkaya@nku.edu.tr