Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Dr. Öğr Üyesi Bahadır BATAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr Üyesi Esra BOZGEYİK

 

Misyon

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın misyonu, moleküllerin ve hücrelerin yaşamın temelini nasıl oluşturduğunu araştırmak ve öğretmektir. Misyonumuzun temel amacı, üstün nitelikli ve güncel bir eğitim sunmak ve yüksek kaliteli, modern araştırmalarla sağlık ve hastalık anlayışına önemli katkılarda bulunmaktır.    

Vizyon

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın vizyonu, yaşam bilimleri alanında sosyal sorumluluk bilinci ile araştırma ve eğitimde yenilikçi, lider ve özgürlükçü bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası kabul görmektir.

Eğitim Etkinlikleri

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Genetik, Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Tıp alanlarında kapsamlı bir eğitim programı sunar.   

Bilimsel Etkinlikler

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, moleküllerden genomlara kadar çeşitli konularda ileri araştırmalarla ilgilenir ve öğrencilere araştırma deneyimi sağlar. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine aşağıda belirtilen araştırma konuları üzerinde laboratuvarda deneysel modellemeler ile çeşitli hastalıkların moleküler ve hücresel temelinin araştırılmasında fırsatlar sunar:

DNA onarımı, hücre ölümü, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, ileri protein analizleri, moleküler klonlama, epigenetik, mikroRNA’ların deregülasyonu.       

Temel Değerler

  • Doğruluk
  • Yaratıcılık, yenilik ve keşif
  • Etkin katılım yoluyla eğitim
  • Disipliner ve kurumlar arasında işbirliği
  • Sosyal sorumluluk
  • Kapsayıcılık ve çeşitliliğe saygı

 

 

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BATAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tekirdağ 59030

 

Tel.: 0282 250 5941 (Dahili 5941)

E-mail: bbatar@nku.edu.tr