Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel:

Dr. Öğr Üyesi Bahadır BATAR

 

Misyon

Temel ve klinik araştırma, teknoloji geliştirme ve eğitim yoluyla edinilen bilginin ortak keşfi ve yaygınlaştırılması ile evrensel tıbbın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Yaşam bilimleri alanında sosyal sorumluluk bilinci ile araştırma, eğitim ve hizmette yenilikçi ve özgürlükçü bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası kabul görmüş bir anabilim dalı olmaktır.

Değerler

·         Doğruluk,

·         Yaratıcılık, yenilik ve keşif,

·         Etkin katılım yoluyla eğitim,

·         Disipliner ve kurumlar arasında işbirliği,

·         Sosyal sorumluluk,

·         Kapsayıcılık ve çeşitliliğe saygı.

 

 

 

İletişim

Dr. Öğretim Görevlisi Bahadır BATAR

e-posta : bbatar@nku.edu.tr

tel         : 0282 250 59 41