Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Akademik Personel:  

Prof. Dr. Savaş GÜZEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Aliye ÇELİKKOL

Araş. Gör. Ahsen YILMAZ

Araş. Gör. Çiğdem FİDAN

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Vizyon: Bilim ve teknoloji alanında güncel gelişmeleri takip ederek uygulayan, ulusal ve uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitimler ile sağlık hizmet sunumu ve bilimsel araştırmalar konusunda referans verilebilecek bir Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olabilmek.

Misyon: Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeler ışığında Tıp Fakültesi öğrencilerine temel ve klinik biyokimya bilgilerini vermek ve hekim adaylarının bu bilgileri klinik tıp bilimleri ile birleştirerek uygulayabilecek düzeye gelmelerini sağlamak, lisansüstü eğitimler ile teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulayabilen, analitik, yaratıcı, iyi hekimler-bilim adamları yetiştirmek ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar üreterek ve bu araştırmalar için referans bir merkez olmaktır.

Eğitim Etkinlikleri:

Tıp Fakültesi Dönem 1, 2, 3 ve 5 sınıf öğrencilerine çekirdek eğitim programı çerçevesinde teorik ve pratik uygulamalı tıbbi biyokimya dersleri, seçmeli ders kurul ve stajları yapılmaktadır. Aynı zamanda yüksek lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir.

 

Bilimsel Etkinlikler:

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’mızda birçok bilimsel yayın ve proje multidisipliner şekilde yürütülmektedir. Ayrıca sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemektedir.

Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler:

1. Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği; TKBD Okulu, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 19-21 Mayıs 2017, Tekirdağ

2. Klinik Laboratuvarlarda Güncel Yaklaşımlar, Sempozyum, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 01.02.2018, Tekirdağ

İletişim:

Doç. Dr. Savaş GÜZEL (Anabilim Dalı Başk.)
Tel: 0 282 250 55 72 
Email: tibbibiyokimya@nku.edu.tr