Koordinatörler

Tıp Fakültesi Lisans Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN

Tıp Fakültesi Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Zafer ÇİFTÇİ

Tıp Fakültesi AKTS (ECTS) Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Gülşah ELBÜKEN

Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Selçuk ŞEKER

Tıp Fakültesi Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Banu SARIFAKIOĞLU

Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörü:  Doç. Dr. Gamze Varol SARAÇOĞLU