Koordinatörler

Tıp Fakültesi Lisans Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN

Tıp Fakültesi Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇİFTÇİ

Tıp Fakültesi AKTS (ECTS) Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gülşah ELBÜKEN

Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Selçuk ŞEKER

Tıp Fakültesi Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Banu SARIFAKIOĞLU

Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörü:  Doç. Dr. Gamze Varol SARAÇOĞLU